بارکد محصولات اداری و نوشت‌افزار فله - مرکز آموزش اسنپ اکسپرس
بارکد محصولات اداری و نوشت‌افزار فله

بارکد محصولات اداری و نوشت‌افزار فله

فروش محصولات اداری و نوشت‌افزار فله با بارکدهای اسنپ اکسپرس
1 (1 امتیاز)
فهرست مطالب
۳۹۰۱۷۸۵۰۱۰ تخته پاک‌کن ابری (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۱۱ پاک‌کن کوچک (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۱۲ پاک‌کن بزرگ (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۱۳ تراش رنگی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۱۴ خودکار آبی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۱۵ خودکار مشکی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۱۶ خودکار قرمز (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۱۷ خودکار سبز (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۱۸ مداد مشکی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۱۹ مداد قرمز (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۲۰ غلط‌گیر مدادی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۲۱ لاک غلط‌گیر (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۲۲ غلط‌گیر نواری (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۲۳ خط‌کش فلزی (۲۰ سانتی‌متر)
۳۹۰۱۷۸۵۰۲۴ خط‌کش فلزی (۵۰ سانتی‌متر)
۳۹۰۱۷۸۵۰۲۵ نقاله (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۲۶ گونیا (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۲۷ پرگار (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۲۸ ماژیک وایت‌برد آبی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۲۹ ماژیک وایت‌برد قرمز (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۳۰ ماژیک وایت‌برد مشکی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۳۱ ماژیک وایت‌برد سبز (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۳۲ ماژیک هایلایتر زرد (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۳۳ ماژیک هایلایتر نارنجی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۳۴ ماژیک هایلایتر صورتی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۳۵ ماژیک هایلایتر بنفش (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۳۶ ماژیک هایلایتر سبز (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۳۷ ماژیک هایلایتر آبی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۳۸ مداد نوکی ۰.۵ (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۳۹ مداد نوکی ۰.۷ (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۴۰ مداد نوکی ۰.۹ (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۴۱ نوک مدادنوکی ۰.۵ (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۴۲ نوک مدادنوکی ۰.۷ (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۴۳ نوک مدادنوکی ۰.۹ (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۴۴ قلم کوچک آبرنگ (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۴۵ دفتر سیمی کلاسیک (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۴۶ دفتر سیمی کلاسیک (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۴۷ دفتر سیمی دوخط کلاسیک (۶۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۴۸ دفتر سیمی دوخط (۶۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۴۹ دفتر سیمی فانتزی (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۵۰ دفتر سیمی فانتزی (۶۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۵۱ دفتر سیمی فانتزی (۸۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۵۲ دفتر شطرنجی ساده (۴۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۵۳ دفتر نقاشی (۶۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۵۴ مقوا A3 سفید (یک برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۵۵ کاغذ A3 (یک برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۵۶ کاغذ A4 خط‌دار (یک برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۵۷ کاغذ A4 (یک برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۵۸ کاغذ کادو روغنی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۶۰ پوشه دکمه‌دار (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۶۱ چسب ماتیکی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۶۲ چسب شیشه‌ای یک سانتی‌متری پارسیکار (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۶۳ فوم لوازم‌التحریر (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۶۴ ماژیک سی‌دی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۶۶ تخته پاک‌کن مغناطیسی وایت‌برد (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۶۷ چسب شیشه‌ای ۵ سانتی‌متری (یک عدد)
۳۹۰۱۸۲۵۰۴۱ چسب مایع همه‌کاره بزرگ رازی (یک عدد)
۳۹۰۱۸۲۵۰۴۳ چسب کاغذی ۳ سانتی‌متری (یک عدد)
۳۹۰۱۸۲۵۰۴۴ چسب مایع همه‌کاره کوچک (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۷۱ چسب شیشه‌ای ۲ سانتی‌متری ناگو (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۷۲ چسب شیشه‌ای ۵ سانتی‌متری یوکو (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۷۳ چسب کاغذی ۲ سانتی‌متری (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۷۴ چسب کاغذی ۵ سانتی‌متری (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۷۵ پاکت نامه (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۷۶ سی‌دی خام (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۷۷ دی‌وی‌دی خام (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۷۸ پاکت پول طرح‌دار (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۷۹ ماژیک هایلایتر سبز فندل (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۸۰ ماژیک هایلایتر آبی فندل (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۸۱ ماژیک هایلایتر نارنجی فندل (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۸۲ ماژیک هایلایتر بنفش فندل (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۸۳ ماژیک هایلایتر ضورتی فندل (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۸۴ جامدادی پارچه‌ای بنفش ۴۰۶ کلیپس (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۸۵ جامدادی پارچه‌ای آبی ۴۰۶ کلیپس (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۸۶ جامدادی پارچه‌ای سبز ۴۰۶ کلیپس (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۸۷ دفتر شومیز گل سفید کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۸۸ دفتر شومیز صدف دریایی کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۸۹ دفتر شومیز روز برفی کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۹۰ دفتر شومیز نیسان آبی کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۹۱ دفتر شومیز پادشاه کوچولو کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۹۲ دفتر شومیز دزد دریایی کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۹۳ دفتر شومیز اسب شاخدار و ماشین کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۹۴ دفتر شومیز ببر موتورسوار کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۹۵ دفتر شومیز چای عصر پاییزی کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۹۶ دفتر شومیز خیال کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۹۷ دفتر شومیز دختر و پنجره کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۹۸ دفتر شومیز گاو جنگجو کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۹۹ دفتر شومیز گاو شاخ گلدار کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۰۰ دفتر شومیز گربه مرموز کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۰۱ دفتر شومیز موتور وسپا کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۰۲ دفتر شومیز بازی در جنگل کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۰۳ دفتر شومیز پسر باهوش کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۰۴ دفتر شومیز تمساح مهربون کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۰۵ دفتر شومیز خلبان کوچولو کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۰۶ دفتر شومیز دختر محصل کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۰۷ دفتر شومیز دختر موتوسوار کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۰۸ دفتر شومیز ماجراجویی در ساحل کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۰۹ دفتر شومیز نانوا کوچولو کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۱۰ دفتر نقاشی سیمی طلقی دسته‌دار اسکای سگ نگهبان کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۱۱ دفتر نقاشی سیمی طلقی دسته‌دار چیس سگهای نگهبان کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۱۲ دفتر نقاشی سیمی طلقی دسته‌دار فضانورد کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۱۳ دفتر نقاشی سیمی طلقی دسته‌دار کودک کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۱۴ دفتر نقاشی سیمی طلقی دسته‌دار میمون بازیگوش کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۱۵ دفتر نقاشی سیمی طلقی دسته‌دار یونیکورن کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۱۶ دفتر نقاشی سیمی طلقی دسته‌دار اسب تک شاخ کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۱۷ دفتر سیمی اسب شاخدار و ماشین کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۱۸ دفتر سیمی ببر موتورسوار کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۱۹ دفتر سیمی چای عصر پاییزی کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۲۰ دفتر سیمی خیال کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۲۱ دفتر سیمی گاو جنگجو کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۲۲ دفتر سیمی گاو شاخ گلدار کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۲۳ دفتر سیمی گربه مرموز کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۲۴ دفتر سیمی موتور وسپا کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۲۵ دفتر سیمی گل سفید کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۲۶ دفتر سیمی صدف دریایی کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۲۷ دفتر سیمی گل بنفش کلیپس (۵۰ برگ)

 

برچسب‌ها: بارکد فلهبارکد نوشت افزاربارکد نوشت افزار فلهنوشت افزار فله

به اشتراک گذاری

Elina Allahbeigi

Elina Allahbeigi

داغ‌ترین مطالب
تاثیر سوپرمارکت آنلاین در صرفه‌ جویی در خرید

هر چقدر می‌گذرد، سرعت زندگی...

نکاتی برای افزایش سوددهی سوپرمارکت‌ های آنلاین

اگر صاحب سوپرمارکت هستید، ا...

چرا سوپرمارکت ها باید فروش آنلاین داشته باشند ؟

جست‌و جو در فضای دیجیتال جز...

چرا اسنپ! اکسپرس؟!

مهمان سرزده آمد، هوس خوراکی...

شاید به این مطالب علاقه‌مند باشید
چرا سوپرمارکت ها باید فروش آنلاین داشته ...

جست‌و جو در فضای دیجیتال جزو عادات و سبک...

چرا اسنپ! اکسپرس؟!

مهمان سرزده آمد، هوس خوراکی کردن، پنیر پ...

اصطلاحات پرکاربرد اسنپ! اکسپرس

هر شرکتی مانند اسنپ! اکسپرس، یک سری اصطل...

10 مورد از بهترین روش‌ها برای جذب مشتریان

آیا تابه‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید ک...

آشنایی با ATP یا موجودی کالاهای پرفروش

در سال ۲۰۲۲، میزان فروش تجارت الکترونیکی...

بهترین روش‌ها برای پردازش سفارشات، بسته‌...

برای رشد فروشگاه‌های اینترنتی، افزایش می...

چرا سوپرمارکت ها باید فروش آنلاین داشته باشند ؟

جست‌و جو در فضای دیجیتال جزو عادات و سبک زندگی افراد شده است. ...

Dorsa Motevali

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

چرا اسنپ! اکسپرس؟!

مهمان سرزده آمد، هوس خوراکی کردن، پنیر پیتزا کم داریم! این سه ...

Dorsa Motevali

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

اصطلاحات پرکاربرد اسنپ! اکسپرس

هر شرکتی مانند اسنپ! اکسپرس، یک سری اصطلاحات مخصوص خود را دارد...

Dorsa Motevali

۱۴۰۲/۰۷/۲۲

10 مورد از بهترین روش‌ها برای جذب مشتریان

آیا تابه‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید که شما در کدام دسته از ...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۱۸

آشنایی با ATP یا موجودی کالاهای پرفروش

در سال ۲۰۲۲، میزان فروش تجارت الکترونیکی رقم ۵.۷ تریلیون دلار ...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۱۲

بهترین روش‌ها برای پردازش سفارشات، بسته‌بندی و ارسال محصولات 

برای رشد فروشگاه‌های اینترنتی، افزایش میزان فروش و رضایت مشتری...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۰۸

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *