بارکد محصولات اداری و نوشت‌افزار فله

بارکد محصولات اداری و نوشت‌افزار فله

امتیاز دهید

مهرنوش میرزایی مهر

فهرست مطالب
۳۹۰۱۷۸۵۰۱۰ تخته پاک‌کن ابری (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۱۱ پاک‌کن کوچک (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۱۲ پاک‌کن بزرگ (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۱۳ تراش رنگی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۱۴ خودکار آبی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۱۵ خودکار مشکی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۱۶ خودکار قرمز (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۱۷ خودکار سبز (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۱۸ مداد مشکی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۱۹ مداد قرمز (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۲۰ غلط‌گیر مدادی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۲۱ لاک غلط‌گیر (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۲۲ غلط‌گیر نواری (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۲۳ خط‌کش فلزی (۲۰ سانتی‌متر)
۳۹۰۱۷۸۵۰۲۴ خط‌کش فلزی (۵۰ سانتی‌متر)
۳۹۰۱۷۸۵۰۲۵ نقاله (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۲۶ گونیا (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۲۷ پرگار (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۲۸ ماژیک وایت‌برد آبی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۲۹ ماژیک وایت‌برد قرمز (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۳۰ ماژیک وایت‌برد مشکی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۳۱ ماژیک وایت‌برد سبز (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۳۲ ماژیک هایلایتر زرد (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۳۳ ماژیک هایلایتر نارنجی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۳۴ ماژیک هایلایتر صورتی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۳۵ ماژیک هایلایتر بنفش (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۳۶ ماژیک هایلایتر سبز (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۳۷ ماژیک هایلایتر آبی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۳۸ مداد نوکی ۰.۵ (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۳۹ مداد نوکی ۰.۷ (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۴۰ مداد نوکی ۰.۹ (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۴۱ نوک مدادنوکی ۰.۵ (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۴۲ نوک مدادنوکی ۰.۷ (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۴۳ نوک مدادنوکی ۰.۹ (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۴۴ قلم کوچک آبرنگ (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۴۵ دفتر سیمی کلاسیک (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۴۶ دفتر سیمی کلاسیک (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۴۷ دفتر سیمی دوخط کلاسیک (۶۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۴۸ دفتر سیمی دوخط (۶۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۴۹ دفتر سیمی فانتزی (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۵۰ دفتر سیمی فانتزی (۶۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۵۱ دفتر سیمی فانتزی (۸۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۵۲ دفتر شطرنجی ساده (۴۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۵۳ دفتر نقاشی (۶۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۵۴ مقوا A3 سفید (یک برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۵۵ کاغذ A3 (یک برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۵۶ کاغذ A4 خط‌دار (یک برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۵۷ کاغذ A4 (یک برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۵۸ کاغذ کادو روغنی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۶۰ پوشه دکمه‌دار (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۶۱ چسب ماتیکی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۶۲ چسب شیشه‌ای یک سانتی‌متری پارسیکار (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۶۳ فوم لوازم‌التحریر (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۶۴ ماژیک سی‌دی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۶۶ تخته پاک‌کن مغناطیسی وایت‌برد (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۶۷ چسب شیشه‌ای ۵ سانتی‌متری (یک عدد)
۳۹۰۱۸۲۵۰۴۱ چسب مایع همه‌کاره بزرگ رازی (یک عدد)
۳۹۰۱۸۲۵۰۴۳ چسب کاغذی ۳ سانتی‌متری (یک عدد)
۳۹۰۱۸۲۵۰۴۴ چسب مایع همه‌کاره کوچک (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۷۱ چسب شیشه‌ای ۲ سانتی‌متری ناگو (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۷۲ چسب شیشه‌ای ۵ سانتی‌متری یوکو (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۷۳ چسب کاغذی ۲ سانتی‌متری (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۷۴ چسب کاغذی ۵ سانتی‌متری (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۷۵ پاکت نامه (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۷۶ سی‌دی خام (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۷۷ دی‌وی‌دی خام (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۷۸ پاکت پول طرح‌دار (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۷۹ ماژیک هایلایتر سبز فندل (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۸۰ ماژیک هایلایتر آبی فندل (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۸۱ ماژیک هایلایتر نارنجی فندل (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۸۲ ماژیک هایلایتر بنفش فندل (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۸۳ ماژیک هایلایتر ضورتی فندل (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۸۴ جامدادی پارچه‌ای بنفش ۴۰۶ کلیپس (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۸۵ جامدادی پارچه‌ای آبی ۴۰۶ کلیپس (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۸۶ جامدادی پارچه‌ای سبز ۴۰۶ کلیپس (یک عدد)
۳۹۰۱۷۸۵۰۸۷ دفتر شومیز گل سفید کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۸۸ دفتر شومیز صدف دریایی کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۸۹ دفتر شومیز روز برفی کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۹۰ دفتر شومیز نیسان آبی کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۹۱ دفتر شومیز پادشاه کوچولو کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۹۲ دفتر شومیز دزد دریایی کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۹۳ دفتر شومیز اسب شاخدار و ماشین کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۹۴ دفتر شومیز ببر موتورسوار کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۹۵ دفتر شومیز چای عصر پاییزی کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۹۶ دفتر شومیز خیال کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۹۷ دفتر شومیز دختر و پنجره کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۹۸ دفتر شومیز گاو جنگجو کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۰۹۹ دفتر شومیز گاو شاخ گلدار کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۰۰ دفتر شومیز گربه مرموز کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۰۱ دفتر شومیز موتور وسپا کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۰۲ دفتر شومیز بازی در جنگل کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۰۳ دفتر شومیز پسر باهوش کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۰۴ دفتر شومیز تمساح مهربون کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۰۵ دفتر شومیز خلبان کوچولو کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۰۶ دفتر شومیز دختر محصل کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۰۷ دفتر شومیز دختر موتوسوار کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۰۸ دفتر شومیز ماجراجویی در ساحل کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۰۹ دفتر شومیز نانوا کوچولو کلیپس (۱۰۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۱۰ دفتر نقاشی سیمی طلقی دسته‌دار اسکای سگ نگهبان کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۱۱ دفتر نقاشی سیمی طلقی دسته‌دار چیس سگهای نگهبان کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۱۲ دفتر نقاشی سیمی طلقی دسته‌دار فضانورد کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۱۳ دفتر نقاشی سیمی طلقی دسته‌دار کودک کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۱۴ دفتر نقاشی سیمی طلقی دسته‌دار میمون بازیگوش کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۱۵ دفتر نقاشی سیمی طلقی دسته‌دار یونیکورن کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۱۶ دفتر نقاشی سیمی طلقی دسته‌دار اسب تک شاخ کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۱۷ دفتر سیمی اسب شاخدار و ماشین کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۱۸ دفتر سیمی ببر موتورسوار کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۱۹ دفتر سیمی چای عصر پاییزی کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۲۰ دفتر سیمی خیال کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۲۱ دفتر سیمی گاو جنگجو کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۲۲ دفتر سیمی گاو شاخ گلدار کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۲۳ دفتر سیمی گربه مرموز کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۲۴ دفتر سیمی موتور وسپا کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۲۵ دفتر سیمی گل سفید کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۲۶ دفتر سیمی صدف دریایی کلیپس (۵۰ برگ)
۳۹۰۱۷۸۵۱۲۷ دفتر سیمی گل بنفش کلیپس (۵۰ برگ)

 

برچسب‌ها: بارکد فلهبارکد نوشت افزاربارکد نوشت افزار فلهنوشت افزار فله

به اشتراک گذاری

مهرنوش میرزایی مهر

مهرنوش میرزایی مهر

داغ‌ترین مطالب
مسدود شدن حساب فروشگاه در اسنپ اکسپرس

مشتریان سوپرمارکت‌های اسنپ ...

ارائه خدمات اسنپ اکسپرس به سازمان‌ها؛ بررسی 5 هدف اکسپرس

سازمان‌ها امکانات رفاهی مخت...

برترین سوپرمارکت‌های اینترنتی، معرفی 4 سوپرمارکت آنلای...

سال‌هاست که جهان به خرید آن...

اصول حسابداری سوپرمارکت

ممکن است چنین به نظر برسد ک...

شاید به این مطالب علاقه‌مند باشید
بارکد فله؛ با چه بارکدی در اسنپ‌اکسپرس کال...

کالای فله محصولات فله اگرچه بدون بسته‌بند...

بارکد محصولات بازی و سرگرمی فله

محصولات بازی و سرگرمی ۳۹۰۱۷۷۰۰۱۰ فشفشه ...

بارکد آجیل و خشکبار فله

آجیل و خشکبار ۳۹۰۱۷۸۰۱۴۱ تخمه شمشیری شو...

بارکد میوه و سبزیجات فله

میوه و سبزیجات ۳۹۰۱۸۳۰۰۱۱ سبزی خوردن مز...

بارکد شیرینی و دسر فله

شیرینی و دسر ۳۹۰۱۷۶۰۰۳۳ پشمک کاکا‌ئویی ...

بارکد چاشنی و افزودنی غذای فله

چاشنی و افزودنی غذا ۳۹۰۱۸۳۵۰۵۸ آبلیمو ط...

بارکد فله؛ با چه بارکدی در اسنپ‌اکسپرس کالای فله بفروشیم؟

کالای فله محصولات فله اگرچه بدون بسته‌بندی ارائه می‌شوند اما ...

مهرنوش میرزایی مهر

۱۴۰۱/۰۴/۰۱

بارکد محصولات بازی و سرگرمی فله

محصولات بازی و سرگرمی ۳۹۰۱۷۷۰۰۱۰ فشفشه تولد مجیک‌استار (۱۰ ...

مهرنوش میرزایی مهر

۱۴۰۱/۰۴/۰۱

بارکد آجیل و خشکبار فله

آجیل و خشکبار ۳۹۰۱۷۸۰۱۴۱ تخمه شمشیری شور فله (۱۸۰ گرم) ۳۹...

مهرنوش میرزایی مهر

۱۴۰۱/۰۴/۰۱

بارکد میوه و سبزیجات فله

میوه و سبزیجات ۳۹۰۱۸۳۰۰۱۱ سبزی خوردن مزرعه‌سبز (۱۵۰ گرم) ...

مهرنوش میرزایی مهر

۱۴۰۱/۰۴/۰۱

بارکد شیرینی و دسر فله

شیرینی و دسر ۳۹۰۱۷۶۰۰۳۳ پشمک کاکا‌ئویی روکش شکلات فله شونیز...

مهرنوش میرزایی مهر

۱۴۰۱/۰۴/۰۱

بارکد چاشنی و افزودنی غذای فله

چاشنی و افزودنی غذا ۳۹۰۱۸۳۵۰۵۸ آبلیمو طبیعی (۵۰۰ میلی‌لیتر)...

مهرنوش میرزایی مهر

۱۴۰۱/۰۴/۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *