Search
Close this search box.

فروش بیشتر، دردسرکمتر

با پیوستن به اسنپ اکسپرس

فروش سوپرمارکتت رو بیشتر کن

فرم ثبت‌نام سوپرمارکت آنلاین​

با اسنپ‌اکسپرس فروش سوپرمارکتت رو بیشتر کن

ثبت‌نام شما در اسنپ اکسپرس برابر با پذیرفتن شرایط و قوانین است.

مزایای ثبت‌نام در اسنپ‌اکسپرس

دسترسی به بازار بزرگ‌تر

با ثبت‌نام در اسنپ‌اکسپرس محدوده‌ی مشتریان شما وسیع‌تر می‌شود.

ارسال با پیک اسنپ‌اکسپرس

با ثبت‌نام در اسنپ‌اکسپرس بدون محدودیت از پیک استفاده کنید.

مدیریت فروش

با استفاده از نرم‌افزار فروش اسنپ‌اکسپرس، فروش سوپرمارکت خود را بهتر بررسی کنید.

دیده شدن بیشتر

با ثبت‌نام در اسنپ‌اکسپرس بیشتر دیده شوید.

مراحل پیوستن به اسنپ‌اکسپرس
تکمیل فرم ثبت‌نام​

پس از تکمیل فرم ثبت‌نام و بررسی آن، همکاران ما با شما تماس می‌گیرند.​

امضا قرارداد

پس از تایید از سوی همکاران، قرارداد برای شما ارسال می‌شود.​

نصب نرم‌افزار و انبارگردانی

در این مرحله نرم‌افزار «دخل» و «آسانا» برای شما نصب می‌شود.​

انبارگردانی​

پس از انبارگردانی فروش آنلاین شما در اسنپ‌اکسپرس شروع می‌شود.​

فروشندگان فعال در اسنپ‌اکسپرس