بارکد میوه و سبزیجات فله

بارکد میوه و سبزیجات فله

فروش میوه و سبزیجات فله با بارکدهای اسنپ اکسپرس
4.3 (7 امتیاز)
فهرست مطالب

میوه و سبزیجات

۳۹۰۱۸۳۰۰۱۱ سبزی خوردن مزرعه‌سبز (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۵۱۱۰ سیب‌زمینی آویژه (۷۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۵۱۱۱ پیاز آویژه (۷۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۵۱۱۲ گوجه‌فرنگی آویژه (۷۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۵۱۱۳ گوجه گیلاسی آویژه (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۵۱۱۴ خیار آویژه (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۵۱۱۵ فلفل دلمه آویژه (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۵۱۱۶ فلفل سبز آویژه (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۵۱۱۷ کاهو آویژه (۷۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۵۱۱۹ هویج آویژه (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۵۱۲۰ دیس میوه آویژه (۱.۳ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۵۱۲۳ لیمو سنگی آویژه (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۵۲۱۱ خیار مزش (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۰۱ هندوانه سیب‌جان (۳ تا ۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۰۲ سیب گلاب سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۰۳ زردآلو سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۰۴ پرتقال توسرخ شمال سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۰۷ نارنگی پاکستانی سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۰۸ شلیل شبرنگ سیب‌جان (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۰۹ هلو سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۱۰ موز سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۱۲ انگور یاقوتی سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۱۷ انگور سفید بی‌دانه سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۱۸ انگور قرمز بی‌دانه سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۲۰ سیب قرمز سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۲۱ سیب زرد سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۲۳ سیب سبز فرانسوی سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۲۵ پرتقال والنسیا سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۲۶ پرتقال آبگیری شمال سیب‌جان (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۲۷ نارنگی شمال سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۲۸ نارنگی بندری سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۲۹ نارنگی پچ سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۳۱ گلابی دوشس سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۳۲ گلابی بیروتی سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۳۳ گلابی جنگلی سیب‌جان (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۳۴ گلابی آفریقای جنوبی سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۳۵ لیمو شیرین سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۳۶ کیوی سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۳۷ گریپ‌فروت سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۳۸ انار سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۴۰ به سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۴۳ شلیل سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۵۰ گیلاس سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۵۲ آلبالو سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۵۴ توت‌فرنگی سیب‌جان (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۵۵ چغاله بادام سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۶۲ طالبی سیب‌جان (۲ تا ۲.۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۶۳ شاه‌پسند سیب‌جان (۳ تا ۴ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۶۴ ملون سیب‌جان (۱.۵ تا ۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۶۵ خربزه سیب‌جان (۲.۵ تا ۳.۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۶۶ خربزه سیب‌جان (۴ تا ۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۶۷ هندوانه سیب‌جان (۷ تا ۱۰ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۶۸ هندوانه سیب‌جان (۵ تا ۷ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۶۹ تمرهندی ملس سیب‌جان (۴۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۷۶ تمرهندی ترش سیب‌جان (۴۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۷۷ آووکادو سیب‌جان (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۱۸۰ نارگیل سیب‌جان (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۱۸۲ ازگیل سیب‌جان (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۸۳ زالزالک سیب‌جان (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۸۸ انبه آفریقایی سیب‌جان (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۱۹۳ لامکوات سیب‌جان (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۹۵ میوه کاکتوس سیب‌جان (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۹۷ کامکوات سیب‌جان (۴۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۱۹۸ کیوی توسرخ سیب‌جان (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۰۴ خیار آفریقایی سیب‌جان (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۲۰۷ بلوبری سیب‌جان (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۰۸ فیسالیس سیب‌جان (۸۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۱۲ آلوئه‌ورا سیب‌جان (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۲۱۳ مارچوبه سیب‌جان (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۱۸ ریواس سیب‌جان (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۲۱ کدو سبز سیب‌جان (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۲۲ سیب‌زمینی سیب‌جان (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۲۳ پیاز سفید سیب‌جان (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۲۴ پیاز زرد سیب‌جان (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۲۵ پیاز قرمز سیب‌جان (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۳۳ نخودفرنگی سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۳۷ فلفل قرمز کاپی شیرین سیب‌جان (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۴۰ سیب‌زمینی سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۴۳ سیب‌زمینی استامبولی سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۴۵ پیاز سفید سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۴۷ پیاز زرد سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۴۹ پیاز قرمز سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۵۰ سیر خشک سیب‌جان (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۵۱ پیاز قرمز ریز سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۵۳ خیار بوته‌ای سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۵۵ خیار گلخانه‌ای سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۵۶ خیار بیبی سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۵۷ گوجه‌فرنگی بوته‌ای سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۵۸ گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۵۹ گوجه‌فرنگی خوشه‌ای سیب‌جان (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۶۲ لیمو سنگی سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۶۳ لیمو ترش شیرازی سیب‌جان (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۶۵ نارنج سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۶۶ بادمجان سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۶۷ بادمجان دلمه سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۷۰ هویج سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۷۱ فلفل دلمه سبز سیب‌جان (۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۷۲ فلفل دلمه رنگی سیب‌جان (۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۷۳ ترب سفید سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۷۴ ترب سیاه سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۷۵ فلفل شیرین ریز سیب‌جان (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۷۶ فلفل کاپی تند سیب‌جان (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۷۷ فلفل کاپی شیرین سبز سیب‌جان (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۷۹ شلغم سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۸۰ لبو سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۸۱ لوبیا سبز سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۸۲ باقلا سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۸۴ بلال سیب‌جان (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۸۵ کدو حلوایی سیب‌جان (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۸۶ موسیر سیب‌جان (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۸۷ زنجبیل سیب‌جان (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۱۰ اسفناج فرانسوی سیب‌جان (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۱۱ کاهو رسمی سیب‌جان (۵۰۰ تا ۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۱۲ کاهو پیچ سیب‌جان (۵۰۰ تا ۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۱۳ کاهو چینی سیب‌جان (۵۰۰ تا ۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۱۴ کاهو فرانسوی دورنگ سیب‌جان (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۱۵ کلم سفید سیب‌جان (۵۰۰ تا ۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۱۶ کلم قرمز سیب‌جان (۵۰۰ تا ۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۱۷ کلم بروکلی سیب‌جان (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۱۸ کلم بروکسل سیب‌جان (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۲۰ گل‌کلم سیب‌جان (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۲۲ کرفس سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۳۴ سبزی سوئیس چارد سیب‌جان (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۳۵ برگ مو سیب‌جان (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۳۸ تره فرنگی سیب‌جان (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۳۹ سیر تازه سیب‌جان (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۴۲ توت‌فرنگی سیب‌جان (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۴۳ زردآلو سیب‌جان (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۴۴ کدو سبز سیب‌جان (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۴۵ گیلاس سیب‌جان (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۱۲ پرتقال شمال سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۱۸ قارچ دکمه‌ای فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۳۵ قارچ دکمه‌ای فله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۱۳ فلفل دلمه سبز فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۱۴ لیمو ترش شیرازی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۱۵ هویج فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۱۶ پیاز قرمز فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۱۷ پیاز زرد فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۱۸ سیب‌زمینی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۱۹ خیار رسمی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۲۰ خیار گلخانه‌ای فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۲۱ گوجه‌فرنگی رسمی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۲۲ گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۲۳ گوجه‌فرنگی گیلاسی فله (یک بسته)
۳۹۰۱۸۳۹۴۲۴ بادمجان قلمی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۲۵ بادمجان دلمه فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۲۶ کدو سبز فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۲۷ شلغم فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۲۸ سیر خشک فله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۲۹ بلال فله (۳ عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۴۳۰ لوبیا سبز فله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۳۱ فلفل شیرین فله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۳۲ فلفل تند فله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۳۳ سیر خشک فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۳۴ فلفل دلمه رنگی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۳۵ کلم بروکلی فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۴۳۶ زنجبیل فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۳۷ سبزی خوردن فله (۲۳۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۳۸ کاهو رسمی فله (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۳۹ کاهو پیچ فله (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۴۰ کاهو فرانسوی فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۴۴۱ خیار چمبر فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۴۲ زرشک خوشه‌ای فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۴۳ پیاز سفید فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۴۴ کلم سفید فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۴۵ کلم قرمز فله (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۴۶ گل کلم فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۴۷ ترب سفید قلمی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۴۸ کرفس فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۴۹ باقلا فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۵۰ لبو فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۵۱ ترب سیاه فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۵۲ گوجه گیلاسی فله (یک بسته)
۳۹۰۱۸۳۹۴۵۳ فلفل کاپی تند فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۵۴ بامیه فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۵۵ نعنا فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۵۶ نعنا موهیتو فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۵۷ ریحان فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۵۸ ریحان بنفش فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۵۹ سبزی جعفری فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۶۰ پونه فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۶۱ شوید فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۶۲ ترخون فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۶۳ گشنیز فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۶۴ مرزه فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۶۵ شنبلیله فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۶۶ پیازچه فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۶۷ شاهی فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۶۸ تربچه فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۶۹ اسفناج فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۷۰ بیبی اسفناج فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۷۱ تره فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۷۲ سبزی روکلا فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۷۳ سبزی سورل فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۷۴ سبزی قورمه فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۷۵ سبزی قلیه ماهی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۷۶ سبزی آش غوره فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۷۷ سبزی آش ماست فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۷۸ سبزی آش رشته فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۷۹ سبزی کوکو فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۸۰ سبزی کوفته فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۸۱ سبزی دلمه فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۸۲ سبزی سوپ فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۸۳ سبزی ماهی پلو فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۸۴ بچه بلال فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۸۵ زردک فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۸۶ موسیر فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۸۷ گوجه‌فرنگی ریز فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۸۸ خیار سالادی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۸۹ ساقه سیر فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۹۰ لیمو ترش برزیلی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۹۱ کلم قمری فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۹۲ هویج آبگیری فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۹۳ پیاز زرد ریز فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۹۴ سیب‌زمینی ریز فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۹۵ سیب‌زمینی درشت فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۹۶ فلفل کاپی شیرین فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۹۷ ریواس فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۹۸ سیر فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۹۹ لیمو سنگی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۰۰ فلفل دلمه سبز فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۰۱ کاهو پیچ فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۰۲ سبزی خوردن آویژه (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۰۳ پیازچه فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۰۴ بلال مکزیکی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۰۵ برگ مو فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۰۶ پیاز زرد فله (۱.۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۰۷ سیب‌زمینی فله (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۰۸ کدو مسمایی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۰۹ بادمجان گلخانه‌ای فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۱۰ لیمو ترش شیرازی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۱۱ کاهو رسمی فله (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۱۲ کاهو پیچ فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۱۳ خیار گلخانه‌ای مجلسی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۱۴ خیار اصفهان فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۱۵ فلفل دلمه سبز فله (۳ عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۵۱۶ فلفل دلمه رنگی فله (۳ عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۵۱۷ فلفل سوزنی تند فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۱۸ کلم سفید فله (۱.۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۱۹ سیر خشک فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۲۰ فلفل سوزنی شیرین فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۲۱ لیمو سنگی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۲۲ کاهو پاک‌شده فله (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۲۳ ساقه کرفس فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۲۴ لبو فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۲۵ کدو حلوایی فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۵۲۶ لوبیا سبز فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۲۷ خیار و گوجه مخلوط فله (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۲۸ گوجه‌فرنگی بوته‌ای فله (۴۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۲۹ زنجبیل فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۳۰ کاهو چینی فله (۱.۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۳۱ گوجه‌فرنگی بوته‌ای فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۳۲ پیازچه فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۳۳ سبزی خوردن فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۳۴ ترخون فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۳۵ کاهو فرانسوی سبز فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۳۶ جعفری فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۳۷ ریحان فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۳۸ پیاز سفید ریز فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۳۹ سیر فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۴۰ هویج آبگیری فله (۱.۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۴۱ فلفل کاپی سبز فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۴۲ هویج فله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۴۳ خیار فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۴۴ خیار گلخانه‌ای هپی‌فروت (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۴۵ گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای هپی‌فروت (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۴۶ گوجه‌فرنگی رسمی هپی‌فروت (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۴۷ گوجه گیلاسی هپی‌فروت (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۴۸ لیمو سنگی هپی‌فروت (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۴۹ هویج هپی‌فروت (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۵۰ سیب‌زمینی هپی‌فروت (۱.۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۵۱ پیاز سفید هپی‌فروت (۱.۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۵۲ فلفل دلمه سبز هپی‌فروت (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۵۳ فلفل دلمه رنگی هپی‌فروت (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۵۴ بادمجان هپی‌فروت (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۵۵ کدو سبز هپی‌فروت (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۵۶ کاهو رسمی هپی‌فروت (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۵۷ کاهو پیچ هپی‌فروت (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۵۸ کلم بروکلی هپی‌فروت (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۵۹ پیاز قرمز فله (۱.۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۶۰ سیر هپی‌فروت (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۶۱ شلغم فله (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۶۲ ذرت مکزیکی فله (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۶۳ زنجبیل فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۶۴ برگ آلوئه‌ورا اسلایس فله (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۶۵ کلم سفید فله (۴۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۶۶ کلم قرمز فله (۴۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۶۷ فلفل تند فله (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۶۸ لیمو ترش هپی‌فروت (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۶۹ گوجه‌فرنگی هپی‌فروت (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۷۰ پیاز سفید فله (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۷۱ گوجه‌فرنگی خوشه‌ای فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۷۲ گوجه‌فرنگی رسمی فله (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۷۳ خیار رسمی فله (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۷۴ هویج فله (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۷۵ فلفل شمشیری فله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۷۶ فلفل شیرین فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۷۷ فلفل دلمه فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۷۸ بادمجان قلمی فله (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۷۹ کدو سبز فله (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۸۰ زنجبیل فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۸۱ کرفس فله (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۸۲ بروکلی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۸۳ گل کلم فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۸۴ ذرت شیرین فله (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۸۵ پیاز زرد فله (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۸۶ پیاز قرمز فله (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۸۷ کاهو پیچ فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۵۸۸ لیمو سنگی فله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۸۹ سیب‌زمینی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۹۰ کدو سبز فله (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۹۱ کاهو رسمی پاک‌شده فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۵۹۲ کرفس پاک‌شده فله (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۹۳ بادمجان قلمی فله (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۹۴ کدو سبز هپی‌فروت (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۹۵ جعفری فله (۱۸۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۹۶ سبزی دلال فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۹۷ سبزیجات مخلوط فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۹۸ سبزی خورش کرفس فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۵۹۹ سیب زرد فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۰۰ سیب قرمز فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۰۱ موز فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۰۲ کیوی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۰۳ پرتقال جنوب فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۰۴ پرتقال شمال فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۰۵ انبه فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۰۶ آووکادو ترکیه‌ای فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۰۷ آووکادو شمال فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۰۸ پسته تازه فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۰۹ انجیر زرد فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۱۰ انجیر سیاه فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۱۱ انار فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۱۲ خرمالو فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۱۳ نارنگی بندری فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۱۴ نارنگی شمال فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۱۵ لیمو شیرین فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۱۶ پرتقال توسرخ فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۱۷ سیب سبز فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۱۸ به فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۱۹ گلابی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۲۰ گیلاس صورتی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۲۱ چغاله بادام فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۲۲ گوجه سبز فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۲۳ شاتوت فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۲۴ توت سفید فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۲۵ گیلاس فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۲۶ آلبالو فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۲۷ شلیل سبز فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۲۸ شلیل انجیری فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۲۹ شلیل شبرنگ فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۳۰ آلو سیاه فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۳۱ آلو قطره طلا فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۳۲ انگور قرمز بی‌‌دانه فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۳۳ انگور مهری فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۳۴ انگور یاقوتی بنفش فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۳۵ هلو انجیری فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۳۶ هلو فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۳۷ سیب گلاب فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۳۸ گریپ‌فروت فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۳۹ نارنج فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۴۰ کوکوریکو فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۴۱ دراگون فروت مغز سفید فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۴۲ فیسالیس آریافروت (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۴۳ نارنگی یافا فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۴۴ میوه کاکتوس قرمز فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۴۵ انگور شاهرودی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۴۶ کامکوات فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۴۷ نارنگی پچ فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۴۸ نارنگی پاکستانی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۴۹ توت سفید فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۵۰ آلو سیاه فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۵۱ انگور رد کارنت فله (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۵۲ سیب عروس فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۵۳ انگور کندری قرمز فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۵۴ نارنگی پوست‌سبز فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۵۵ کیوانا سبز فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۵۶ ازگیل فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۵۷ کیوی توسرخ فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۵۸ انبه برزیلی فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۵۹ موز بند انگشتی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۶۰ بلوبری فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۶۱ پاپایا فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۶۲ عناب فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۶۳ کیوانا زرد فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۶۴ انار سیاه فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۶۵ آلو جنگلی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۶۶ سیب زرد آبگیری فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۶۷ پرتقال آبگیری فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۶۸ موز شیرموزی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۶۹ گلابی جنگلی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۷۰ رامبوتان فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۷۱ منگوستین فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۷۲ دراگون فروت توسرخ فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۷۳ تمرهندی ترش فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۷۴ لیمو شیرین آب‌گیری فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۷۵ پشن‌فروت فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۷۶ گلابی آفریقایی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۷۷ آووکادو کنیایی فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۷۸ آووکادو لبنانی فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۷۹ انگور شیلی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۶۸۰ هندوانه محبوبی بزرگ فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۸۱ هندوانه محبوبی متوسط فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۸۲ هندوانه محبوبی کوچک فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۸۳ هندوانه دیمی بزرگ فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۸۴ هندوانه دیمی متوسط فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۸۵ هندوانه دیمی کوچک فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۸۶ هندوانه تو زرد بزرگ فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۸۷ هندوانه تو زرد متوسط فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۸۸ هندوانه تو زرد کوچک فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۸۹ هندوانه پوست سفید بزرگ فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۹۰ هندوانه پوست سفید متوسط فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۹۱ هندوانه پوست سفید کوچک فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۹۲ خربزه بزرگ فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۹۳ خربزه متوسط فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۹۴ خربزه محبوبی کوچک فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۹۵ خربزه کوچک فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۹۶ خربزه مشهدی متوسط فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۹۷ خربزه مشهدی کوچک فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۹۸ طالبی توسبز بزرگ فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۶۹۹ طالبی متوسط فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۷۰۰ طالبی توسبز کوچک فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۷۰۱ شاه‌پسند بزرگ فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۷۰۲ شاه‌پسند متوسط فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۷۰۳ شاه‌پسند کوچک فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۷۰۴ گرمک بزرگ فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۷۰۵ گرمک متوسط فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۷۰۶ گرمک کوچک فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۷۰۷ طالبی جانا بزرگ فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۷۰۸ طالبی جانا کوچک فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۷۰۹ ملون بزرگ فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۷۱۰ ملون متوسط فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۷۱۱ ملون کوچک فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۷۱۲ ملون ریش‌بابا بزرگ فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۷۱۳ ملون ریش‌بابا متوسط فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۷۱۴ ملون ریش‌بابا کوچک فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۷۱۵ نارگیل فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۷۱۶ آناناس فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۷۱۷ سیب مشهدی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۱۸ بی‌بی آناناس فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۷۱۹ شاه بلوط فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۲۰ سیب ترش فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۲۱ شلیل شبرنگ فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۲۲ گلابی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۲۳ هلو زعفرانی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۲۴ انگور کندری فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۲۵ انگور مهری فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۲۶ لیمو شیرین فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۲۷ سیب قرمز فله (۴۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۲۸ گریپ‌فروت فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۲۹ نارنگی جنوب (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۳۰ میوه کاکتوس فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۳۱ کیوی توسرخ فله (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۳۲ آووکادو فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۷۳۳ سیب شمرونی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۳۴ هویج و سیب مخلوط فله (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۳۵ هلو فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۳۶ زردآلو فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۳۷ به اصفهان (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۷۳۸ پرتقال شمال فله (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۳۹ پرتقال جنوب فله (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۴۰ سیب زرد هپی‌فروت (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۴۱ سیب قرمز هپی‌فروت (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۴۲ انار فله (۸۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۴۳ نارنگی شمال هپی‌فروت (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۴۴ شلیل هپی‌فروت (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۴۵ گوجه سبز هپی‌فروت (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۴۶ زردآلو هپی‌فروت (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۴۷ سیب گلاب هپی‌فروت (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۴۸ آلو شابلون هپی‌فروت (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۴۹ سیب سبز هپی‌فروت (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۵۰ موز هپی‌فروت (۸۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۵۱ توت‌فرنگی فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۵۲ هلو هپی‌فروت (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۵۳ گلابی هپی‌فروت (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۵۴ انگور یاقوتی هپی‌فروت (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۵۵ آووکادو فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۵۶ بلوبری فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۵۷ به فله (۵۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۵۸ کیوی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۵۹ شلیل شمس فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۶۰ انگور ریش‌بابا فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۶۱ هندوانه هپی‌فروت (۵ تا ۶ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۶۲ موز فله (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۶۳ گیلاس ریزدانه فله (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۶۴ توت‌فرنگی گلخانه‌ای فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۶۵ شلیل سبز فله (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۶۶ گوجه سبز فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۶۷ سیب زرد فله (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۶۸ سیب قرمز فله (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۶۹ انگور زرد بی‌دانه فله (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۷۰ انگور کندری فله (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۷۱ زردآلو فله (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۷۲ شلیل فله (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۷۳ سیب گلاب فله (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۷۴ سیب سبز فله (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۷۵ چغاله بادام فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۷۶ انجیر سیاه فله (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۷۷ آناناس فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۷۷۸ انگور قرمز بی‌‌دانه فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۷۹ خرمالو کن (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۸۰ پرتقال تامسون درجه‌یک فله (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۸۱ به فله (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۸۲ نارگیل اسلایس فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۷۸۳ توت‌فرنگی فله (۳۳۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۸۴ گلابی فله درگزی (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۸۵ کلم بروکلی و گل‌کلم مخلوط فله (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۸۶ طالبی هپی‌فروت (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۸۷ گوجه سبز هپی‌فروت (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۸۸ تمرهندی شیرین فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۸۹ انگور بی‌دانه فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۹۰ ازگیل فله (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۳۰ تمرهندی شیرین شربتلی (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۹۱ غوره فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۹۲ آلو شابلون فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۹۳ سبزی خورشتی قائم (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۹۴ سبزی کوکو قائم (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۹۵ سبزی قلیه ماهی قائم (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۹۶ سبزی کوفته قائم (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۹۷ سبزی سوپ قائم (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۹۸ سبزی آش قائم (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۷۹۹ سبزی شوربا قائم (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۰۰ نعنا و جعفری قائم (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۰۱ سبزی پلویی قائم (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۰۲ سبزی جعفری قائم (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۰۳ گشنیز قائم (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۰۴ لوبیا سبز قائم (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۰۵ کرفس قائم (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۰۶ بامیه قائم (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۰۷ هویج خردشده قائم (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۰۸ تمشک فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۰۹ ملون فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۸۱۰ خیار محلی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۱۱ انگور عسگری فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۱۲ انگور سفید بدون دانه فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۶۰۰۱۰ سبزی آش اطلس (۴۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۲۶۰ گوجه گیلاسی سیب‌جان (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۴۶ انجیر سیاه فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۱۸ زردآلو فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۱۹ رزبری فله (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۲۰ فندق تازه فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۲۱ لیمو شیرین سبز فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۲۲ آلو خاکی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۲۳ سیب گلاب هپی‌فروت (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۶۲ لیمو سنگی سیب‌جان (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۵۷ آلو زرد سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۴۱۱ آووکادو خارجی سیب‌جان (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۳۴۶ سیب سبز فرانسوی سیب‌جان (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۴۹ شلیل انجیری سیب‌جان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۶۳ هلو سیب‌جان (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۳۶۴ هویج سیب‌جان (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۲۴ زغال‌اخته فله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۲۵ زغال‌اخته فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۲۶ زردآلو هپی‌فروت (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۲۷ گیلاس هپی‌فروت (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۲۸ سیب سبز هپی‌فروت (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۲۹ انبه هپی‌فروت (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۳۰ انگور شانی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۳۱ بادام سبز تازه فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۳۲ گردو تازه فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۳۳ فلفل هالوپینو قرمز فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۳۴ مخلوط سبزیجات ایران‌زمین (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۳۵ سبزی سوپ خردشده ایران‌زمین (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۳۶ سبزی پلویی خردشده ایران‌زمین (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۳۷ سبزی قلیه ماهی خردشده ایران‌زمین (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۳۸ سبزی قورمه خردشده ایران‌زمین (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۳۹ سبزی کوکو خردشده ایران‌زمین (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۴۰ سبزی آش خردشده ایران‌زمین (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۴۱ لوبیا سبز تازه ایران‌زمین (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۴۲ ذرت تازه ایران‌زمین (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۴۳ کرفس و سبزی خردشده ایران‌زمین (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۴۴ کرفس خردشده ایران‌زمین (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۴۵ سبزی کوفته خردشده ایران‌زمین (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۴۶ خیار سالادی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۴۷ فلفل ویکونا فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۴۸ باقلا سبز پاک‌شده فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۴۹ نخود سبز پاک‌شده فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۵۰ لوبیا سبز خردشده فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۵۱ قارچ دکمه ای ویژه فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۵۲ قارچ دکمه ای ویژه فله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۵۳ استار فروت فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۸۵۴ شوگر اپل فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۸۵۵ میوه دست بودا فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۳۹۸۵۶ میوه استوایی فوجیا فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۵۷ زالزالک فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۵۸ لیچی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۵۹ انار تره بار فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۶۰ پرتقال تره بار فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۶۱ موز تره بار فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۶۲ موز شیرموزی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۶۳ سبزی کوکو خردشده تامارا (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۶۴ سبزی آش خردشده تامارا (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۶۵ سبزی قرمه خردشده تامارا (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۶۶ سبزی خوردن تامارا (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۶۷ کاهو خردشده تامارا (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۶۸ کدو سبز گلخانه ای تامارا (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۶۹ بادمجان گلخانه ای تامارا (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۷۰ گوجه فرنگی تامارا (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۷۱ خیار تامارا (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۷۲ سیب زمینی تامارا (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۷۳ پیاز زرد تامارا (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۷۴ هویج تامارا (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۷۵ کرفس تامارا (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۷۶ کاهو رسمی تامارا (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۷۷ کاهو پیچ تامارا (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۷۸ گوجه زیتونی تامارا (۳۲۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۷۹ لوبیا سبز تامارا (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۸۰ فلفل‌ دلمه سبز تامارا (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۸۱ فلفل‌ دلمه رنگی تامارا (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۸۲ موز تامارا (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۸۳ کیوی تامارا (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۸۴ سیب قرمز تامارا (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۸۵ سیب زرد تامارا (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۸۶ پرتقال شمال تامارا (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۸۷ نارنگی شمال تامارا (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۸۸ لیمو شیرین تامارا (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۸۹ لیمو ترش تامارا (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۹۰ خرمالو تامارا (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۹۱ پیاز هپی فروت (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۳۹۸۹۲ سیب زمینی هپی فروت (یک کیلوگرم)

 

برچسب‌ها: بارکد سبزی فلهبارکد صیفی‌جات فلهبارکد فلهبارکد میوه فلهسبزی فلهصیفی‌جات فلهمیوه فله

به اشتراک گذاری

Elina Allahbeigi

Elina Allahbeigi

داغ‌ترین مطالب
10 مورد از بهترین روش‌ها برای جذب مشتریان

آیا تابه‌حال به این موضوع ف...

آشنایی با ATP یا موجودی کالاهای پرفروش

در سال ۲۰۲۲، میزان فروش تجا...

dropshipping  (دراپ شیپینگ) چیست + معایب و مزایا

  Dropshipping (دراپ ش...

هر آنچه باید درباره Q-Commerce بدانید

طی چند سال اخیر، سبک زندگی ...

شاید به این مطالب علاقه‌مند باشید
10 مورد از بهترین روش‌ها برای جذب مشتریان

آیا تابه‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید ک...

آشنایی با ATP یا موجودی کالاهای پرفروش

در سال ۲۰۲۲، میزان فروش تجارت الکترونیکی...

بهترین روش‌ها برای پردازش سفارشات، بسته‌...

برای رشد فروشگاه‌های اینترنتی، افزایش می...

وارد کردن کالای جدید در سیستم

در این ویدیو شما با نحوه اضافه کردن کالا...

فروش حضوری با نرم‌افزار مالی «آسانا»

نرم افزار صدور فاکتور و مدیریت دخل و خرج...

قوانین و مقررات در اسنپ اکسپرس

آشنایی با قوانین و مقررات در اسنپ اکسپرس...

10 مورد از بهترین روش‌ها برای جذب مشتریان

آیا تابه‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید که شما در کدام دسته از ...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۱۸

آشنایی با ATP یا موجودی کالاهای پرفروش

در سال ۲۰۲۲، میزان فروش تجارت الکترونیکی رقم ۵.۷ تریلیون دلار ...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۱۲

بهترین روش‌ها برای پردازش سفارشات، بسته‌بندی و ارسال محصولات 

برای رشد فروشگاه‌های اینترنتی، افزایش میزان فروش و رضایت مشتری...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۰۸

وارد کردن کالای جدید در سیستم

در این ویدیو شما با نحوه اضافه کردن کالای جدید در نرم‌افزار فر...

Dena Kalami

۱۴۰۲/۰۶/۰۷

فروش حضوری با نرم‌افزار مالی «آسانا»

نرم افزار صدور فاکتور و مدیریت دخل و خرج آسانا برنامه ای ساده،...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۴/۱۸

قوانین و مقررات در اسنپ اکسپرس

آشنایی با قوانین و مقررات در اسنپ اکسپرس و رعایت تمام موارد، ب...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۴/۰۳

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *