بارکد چاشنی و افزودنی غذای فله

بارکد چاشنی و افزودنی غذای فله

فروش چاشنی و افزودنی غذای فله با بارکدهای اسنپ اکسپرس
5 (1 امتیاز)
فهرست مطالب

چاشنی و افزودنی غذا

۳۹۰۱۸۳۵۰۵۸ آبلیمو طبیعی (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۵۹ آبلیمو طبیعی (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۶۰ آبلیمو طبیعی (۱.۵ لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۶۳ آبغوره طبیعی (۱.۵ لیتر)
۳۹۰۱۸۵۰۰۱۵ پودر زردچوبه غریبی (۷۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۱۶ پودر دارچین غریبی (۴۵ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۱۷ چوب دارچین غریبی (۲۵ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۱۸ نعنا خشک غریبی (۲۵ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۱۹ پودر فلفل سیاه غریبی (۴۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۲۰ پودر گلپر غریبی (۴۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۲۱ پودر زنجبیل غریبی (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۲۲ ادویه کاری غریبی (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۲۳ جوهر لیمو غریبی (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۲۴ گرد لیمو غریبی (۴۵ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۲۵ پودر فلفل قرمز غریبی (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۲۶ پودر سیر غریبی (۴۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۲۷ پودر آویشن غریبی (۳۵ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۲۸ پودر سماق غریبی (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۳۰ شوید خشک غریبی (۳۵ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۳۱ هل سبز غریبی (۵ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۳۵ رنگ غذا زرد طلایی ارژن (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۴۰ زعفران ممتاز کریستالی زرین مهتاب (۲ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۴۱ زعفران ممتاز کریستالی زرین مهتاب (یک مثقال)
۳۹۰۱۸۵۰۰۴۲ زعفران ممتاز زرین مهتاب (یک مثقال)
۳۹۰۱۸۵۰۰۴۵ زعفران ممتاز زرین مهتاب (یک گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۴۶ زعفران ممتاز زرین مهتاب (۲ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۵۶ زعفران متبرک قائنات (۲ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۵۷ زعفران امید (یک گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۶۵ نعنا خشک سبزیجات آذربایجان (۴۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۶۶ شوید خشک سبزیجات آذربایجان (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۶۸ زعفران ممتاز قائنات ترلان (یک مثقال)
۳۹۰۱۸۵۰۰۶۹ زعفران ممتاز قائنات ترلان (نیم مثقال)
۳۹۰۱۸۵۰۰۷۰ عصاره مرغ الیت (۱۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۷۱ عصاره گوشت بره الیت (۱۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۷۲ عصاره گوشت گوساله الیت (۱۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۷۹ زعفران ممتاز گناباد (یک مثقال)
۳۹۰۱۸۵۰۰۸۳ پودر فلفل سیاه جلالی (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۸۷ پودر فلفل پاپریکا جلالی (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۸۸ پودر سیر جلالی (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۹۵ پودر زردچوبه جلالی (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۰۹۹ هل سبز جلالی (۲۵ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۱۲۴ ادویه پلویی فرهاد (۸۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۱۲۵ پودر فلفل سیاه فرهاد (۸۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۱۲۶ پودر زردچوبه فرهاد (۸۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۱۲۷ پودر سیر فرهاد (۸۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۱۲۸ ادویه کاری فرهاد (۸۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۰۱۳۵ رب گوجه‌فرنگی دلپسند (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۱۰ پودر ادویه‌کاری فله (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۱۱ پودر فلفل سیاه فله (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۱۲ پودر فلفل قرمز فله (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۱۳ پودر زردچوبه فله (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۱۴ پودر آویشن فله (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۱۵ چوب دارچین فله (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۱۶ پودر دارچین فله (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۱۷ پودر زنجبیل فله (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۱۸ پودر سیر فله (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۱۹ پودر نثار فله (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۲۰ زیتون فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۲۲ ترشی سیرگل فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۲۳ شور مخلوط فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۲۴ ترشی فلفل فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۲۶ ترشی کلم قرمز فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۲۷ ترشی انبه پاکستانی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۲۸ ترشی بندری فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۲۹ ترشی لیته فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۳۰ زیتون بدون هسته فله رودباری (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۳۱ زیتون سوپر ویژه فله رودباری (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۳۲ زیتون ویژه فله رودباری (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۳۳ سنگ نمک فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۳۴ نمک دریا فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۳۵ سنگ نمک فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۳۶ رب انار فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۴۰ شور کلم گوجه‌ای فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۴۲ ترشی مخلوط مخصوص فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۴۴ ترشی مکزیکی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۴۵ ترشی هندی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۴۶ ترشی یونانی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۵۰ ترشی لیته کبابی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۵۱ ترشی بادمجان شکم پر فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۵۲ ترشی انبه فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۵۸ ترشی اسپانیایی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۶۲ ترشی تبریزی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۶۶ ترشی پیاز فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۶۸ ترشی سیر حبه فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۷۲ گل کلم شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۷۳ ترشی کلم زرد فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۷۵ زیتون پرورده فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۷۶ زیتون پرورده تمکشی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۷۷ گرد لیمو فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۷۸ پودر فلفل قرمز فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۷۹ پودر فلفل سیاه فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۸۰ پودر زردچوبه فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۸۲ ادویه مرغ و ماهی فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۸۳ ادویه پلویی فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۸۴ پودر پاپریکا فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۸۶ پودر سماق فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۸۷ پودر گلپر فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۹۳ پودر دارچین فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۹۵ پودر رازیانه فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۹۶ دانه فلفل سیاه درشت فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۰۹۹ میخک فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۰۱ زیره سیاه فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۱۶ شوید خشک فله سرگل (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۲۶ سبزی قورمه خردشده فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۳۱ خیارشور ویژه فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۳۷ خیارشور فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۶۰ زعفران اطمینان (یک گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۶۱ نمک دریا طبی سبحان (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۶۳ خیارشور سرکه‌ای فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۶۵۰۳۸ زیتون شور صالحی (۶۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۱۰۱۶ چوب دارچین خاتون (۹۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۱۰۱۸ پودر لیمو عمانی خاتون (۱۴۵ گرم)
۳۹۰۱۹۰۱۰۱۹ پودر دارچین خاتون (۱۳۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۱۰۲۰ پودر زنجبیل خاتون (۱۲۵ گرم)
۳۹۰۱۹۰۱۰۲۱ پودر فلفل سیاه خاتون (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۱۰۲۲ پودر آویشن خاتون (۹۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۱۰۲۳ پودر سماق خاتون (۱۶۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۱۰۲۴ پودر زردچوبه خاتون (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۱۰۲۵ پودر سیر خاتون (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۱۰۲۶ چاشنی مخصوص جوجه‌کباب خاتون (۱۳۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۱۰۲۹ پودر فلفل قرمز خاتون (۱۱۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۱۰۳۱ چاشنی مخصوص مرغ و ماهی خاتون (۱۳۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۷۷ پودر زردچوبه زرین‌دانه (۸۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۷۸ پودر دارچین زرین دانه (۸۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۷۹ زعفران ممتاز قائنات (یک مثقال)
۳۹۰۱۸۵۵۱۸۰ هل شهرت (۳ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۸۱ زعفران سحرگل ممتازقهستان (یک مثقال)
۳۹۰۱۸۵۵۱۸۲ چوب دارچین دادلی شانجانی (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۸۳ پرک لیمو جام‌جم‌مارکت (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۸۴ ترشی مخلوط فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۸۵ قره‌قروت سحرگل ممتازقهستان (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۸۶ رب گوجه‌فرنگی فله (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۸۷ سبزی دلمه خشک فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۸۸ سبزی جعفری خشک فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۸۹ نعنا خشک فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۹۰ شوید خشک فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۹۱ سبزی کوفته خشک فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۹۲ ریحان خشک فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۹۳ پونه خشک فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۹۴ سبزی آش خشک فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۹۵ گشنیز خشک فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۹۶ مرزه خشک فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۹۷ خیارشور خانگی سحر (۱.۴ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۹۸ خیارشور سرکه‌ای فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۱۹۹ خیارشور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۰۰ شور مخلوط فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۰۱ زیتون بدون هسته فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۰۲ خیارشور خانگی شایان (۱.۶ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۰۳ آبلیمو قائم (۱.۵ لیتر)
۳۹۰۱۸۵۵۲۰۴ آبلیمو قائم (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۵۵۲۰۵ ترخون خشک قائم (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۰۶ تره خشک قائم (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۰۷ جعفری خشک قائم (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۰۸ سرکه انگور قائم (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۵۵۲۰۹ سرکه سیب قائم (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۵۵۲۱۰ شنبلیله خشک قائم (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۱۱ شوید خشک قائم (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۱۲ گشنیز خشک قائم (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۱۳ مرزه خشک قائم (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۱۴ نعنا خشک قائم (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۱۵ پودر سیر گیتی‌زعفران‌رضا (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۱۶ پودر فلفل قرمز گیتی‌زعفران‌رضا (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۱۷ زیره سبز گیتی‌زعفران‌رضا (۴۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۱۸ زردچوبه گیتی‌زعفران‌رضا (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۱۹ پودر دارچین گیتی‌زعفران‌رضا (۶۰گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۲۰ پودر سماق گیتی‌زعفران‌رضا (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۲۱ پودر فلفل سیاه گیتی‌زعفران‌رضا (۶۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۲۲ چوب دارچین گیتی‌زعفران‌رضا (۶۰گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۲۳ پودر زنجبیل گیتی‌زعفران‌رضا (۳۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۲۴ هل گیتی‌زعفران‌رضا (۲۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۲۵ زنجبیل گیتی‌زعفران‌رضا (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۲۶ پودر فلفل ترکیه‌ای گیتی‌زعفران‌رضا (۶۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۲۷ جوهر لیمو گیتی‌زعفران‌رضا (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۲۸ خیارشور درشت فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۲۹ خیارشور ریز فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۳۰ زیتون سیاه فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۳۱ زیتون مغز فلفل فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۳۲ چاشنی زعفران گیاهی زرین‌اصل (۴۵۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۵۵۲۳۴ زیتون بدون هسته روغنی کبابی فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۳۶ هل سبز عمید (۵ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۳۷ خیارشور سید اکبر ویژه (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۳۸ رب انار فدک (۴۷۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۳۹ رب انار فدک (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۴۰ رب گوجه فرنگی فدک (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۴۱ زیتون شور بدون هسته فدک (۱.۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۴۲ زیتون شور فدک (۱.۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۴۳ ترشی سالاد فصل فدک (۱.۱ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۴۴ پونه خشک فدک (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۴۵ هل سبز اعلاء فدک (۱۵ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۴۶ هل سبز اکبر (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۴۷ پودر هل فدک (۴۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۴۸ گوجه خشک شده فدک (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۴۹ پودر فلفل پاپریکا فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۵۰ گلرنگ زعفران فدک (۳۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۵۱ گلرنگ زعفران فدک (۴۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۵۲ پودر گوجه خشک فدک (۱۴۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۵۳ دانه سماق فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۵۴ گرد لیمو ممتاز فدک (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۵۵ ادویه کتلت فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۵۶ پودر خردل فدک (۹۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۵۷ پودر سالاد فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۵۸ ادویه فلافل فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۵۹ دانه فلفل سفید درشت فدک (۷۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۶۰ پودر فلفل بیبر فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۶۱ موسیر پولکی فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۶۲ ادویه آش و خورش فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۶۳ پودر موسیر فدک (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۶۴ ادویه ذرت مکزیکی فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۶۵ ادویه زعتر فدک (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۶۶ پودر زنجبیل فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۶۷ تخم شنبلیله فدک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۶۸ دانه فلفل سیاه درشت فدک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۶۹ پودر انبه فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۷۰ سماق قرمز فدک (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۷۱ پودر فلفل سیاه فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۷۲ پودر زنجبیل فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۷۳ پودر زردچوبه فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۷۴ پودر زردچوبه فدک (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۷۵ پودر زردچوبه فدک (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۷۶ پودر ادویه کاری فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۷۷ پودر خردل فدک (۹۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۷۸ جوز هندی فدک (۴۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۷۹ ادویه مرغ فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۸۰ پودر نعنا سابیده شده فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۸۱ ادویه گرام ماسالا فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۸۲ ادویه قیمه مجلسی فدک (۷۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۸۳ ادویه پیتزا فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۸۴ هل باد فدک (۷۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۸۵ سماق دانه‌دار فدک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۸۶ ادویه کالباس فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۸۷ ادویه قورمه سبزی فدک (۱۶۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۸۸ ادویه خورشتی فدک (۱۲۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۸۹ ادویه قورمه سبزی فدک (۸۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۹۰ پودر غوره فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۹۱ ادویه پلویی فدک (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۹۲ ادویه ترشی فدک (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۹۳ ادویه ترشی فدک (۱۴۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۹۴ پودر زردچوبه فدک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۹۵ پودر ریشه زعفران فدک (۱۲۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۹۶ ادویه سمبوسه فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۹۷ ادویه لازانیا فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۹۸ ادویه پلویی فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۲۹۹ پودر فلفل قرمز فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۰۰ ادویه همبرگر فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۰۱ پودر خرفه فدک (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۰۲ ادویه ماهی فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۰۳ سماق کبابی فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۰۴ ادویه ژامبون مرغ فدک (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۰۵ پودر گشنیز فدک (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۰۶ پودر گلپر فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۰۸ زیره سیاه فدک (۱۲۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۰۹ زیره سبز فدک (۱۲۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۰۷ پودر لبو فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۱۰ سیر پولکی فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۱۱ سبزی پلویی خشک فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۱۲ پودر آویشن فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۱۳ پودر آویشن فدک (۴۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۱۴ سنگ نمک بلوری دل نمک (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۱۵ فلفل عنابی فدک (۸۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۱۶ چوب دارچین فدک (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۱۷ چوب دارچین سیگاری فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۱۸ چوب دارچین سیگاری فدک (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۱۹ پودر گلپر فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۲۰ اسفناج خشک فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۲۱ سبزی جعفری خشک فدک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۲۲ ترخون خشک فدک (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۲۳ مرزه خشک فدک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۲۴ سبزی پلویی خشک فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۲۵ سرکه موز فدک (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۵۵۳۲۶ آبلیمو طبیعی فدک (۹۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۲۷ پرک لیمو عمانی فدک (۷۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۲۸ پودر پیاز فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۲۹ پودر پیاز فدک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۳۰ آبلیمو طبیعی فدک (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۳۱ هل جم‌مارکت (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۵۵۳۳۲ رب خانگی اعلا فله (۲ کیلوگرم)

 

برچسب‌ها: بارکد چاشنی فلهبارکد فلهچاشنی فلهسبزی خشک فله

به اشتراک گذاری

Elina Allahbeigi

Elina Allahbeigi

داغ‌ترین مطالب
10 مورد از بهترین روش‌ها برای جذب مشتریان

آیا تابه‌حال به این موضوع ف...

آشنایی با ATP یا موجودی کالاهای پرفروش

در سال ۲۰۲۲، میزان فروش تجا...

dropshipping  (دراپ شیپینگ) چیست + معایب و مزایا

  Dropshipping (دراپ ش...

هر آنچه باید درباره Q-Commerce بدانید

طی چند سال اخیر، سبک زندگی ...

شاید به این مطالب علاقه‌مند باشید
10 مورد از بهترین روش‌ها برای جذب مشتریان

آیا تابه‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید ک...

آشنایی با ATP یا موجودی کالاهای پرفروش

در سال ۲۰۲۲، میزان فروش تجارت الکترونیکی...

بهترین روش‌ها برای پردازش سفارشات، بسته‌...

برای رشد فروشگاه‌های اینترنتی، افزایش می...

وارد کردن کالای جدید در سیستم

در این ویدیو شما با نحوه اضافه کردن کالا...

فروش حضوری با نرم‌افزار مالی «آسانا»

نرم افزار صدور فاکتور و مدیریت دخل و خرج...

قوانین و مقررات در اسنپ اکسپرس

آشنایی با قوانین و مقررات در اسنپ اکسپرس...

10 مورد از بهترین روش‌ها برای جذب مشتریان

آیا تابه‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید که شما در کدام دسته از ...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۱۸

آشنایی با ATP یا موجودی کالاهای پرفروش

در سال ۲۰۲۲، میزان فروش تجارت الکترونیکی رقم ۵.۷ تریلیون دلار ...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۱۲

بهترین روش‌ها برای پردازش سفارشات، بسته‌بندی و ارسال محصولات 

برای رشد فروشگاه‌های اینترنتی، افزایش میزان فروش و رضایت مشتری...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۰۸

وارد کردن کالای جدید در سیستم

در این ویدیو شما با نحوه اضافه کردن کالای جدید در نرم‌افزار فر...

Dena Kalami

۱۴۰۲/۰۶/۰۷

فروش حضوری با نرم‌افزار مالی «آسانا»

نرم افزار صدور فاکتور و مدیریت دخل و خرج آسانا برنامه ای ساده،...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۴/۱۸

قوانین و مقررات در اسنپ اکسپرس

آشنایی با قوانین و مقررات در اسنپ اکسپرس و رعایت تمام موارد، ب...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۴/۰۳

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *