بارکد لبنیات و بستنی فله

بارکد لبنیات و بستنی فله

فروش لبنیات و بستنی فله با بارکدهای اسنپ اکسپرس
امتیاز دهید
فهرست مطالب

لبنیات و بستنی

۳۹۰۱۷۴۰۰۳۱ پنیر گودا کاله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۴۰۰۳۲ پنیر گودا قرمز کاله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۴۰۰۳۴ پنیر اسرم کاله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۴۰۰۳۶ پنیر پراتو کاله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۴۰۰۳۷ پنیر بوترکیزه کاله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۴۰۰۳۹ فالوده شیرازی ماهان‌نو (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۴۰۰۴۳ پنیر سفید گوسفندی لیقوان اسبقی‌پور (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۴۰۰۵۶ بستنی سنتی حصیری ارمغان (۷۰ گرم)
۳۹۰۱۷۴۵۰۱۰ یخمک میوه‌ای (یک عدد)
۳۹۰۱۷۴۵۰۱۴ کشک خشک گرد فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۴۵۰۱۵ ماست پرچرب زارعی (۱.۸ کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۴۵۰۱۶ ماست مخلوط زارعی (۱.۸ کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۴۵۰۱۷ ماست موسیر دامیران (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۴۵۰۱۸ ماست پرچرب مخصوص سنتی چهارباغ (۱.۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۴۵۰۱۹ کشک خشک سنتی کردستان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۸۲ کشک خشک گرد باما (۲۴۵ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۲۶ پنیر تبریزی فله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۲۷ کشک خشک مدادی سحرگل ممتازقهستان (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۲۸ کشک خشک مدادی دادلی شانجانی (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۲۹ کشک خشک مدادی فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۳۰ کشک گوسفندی قائم (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۸۱ دوغ سنتی ماهان (۱.۵ لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۰۸۲ پنیر پیتزا فله کاله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۰۰ کشک محلی فدک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۰۱ بستنی انبه مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۰۲ بستنی توت فرنگی مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۰۳ بستنی سنتی دورنگ مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۰۴ بستنی سنتی زعفرانی تک نفره مرسا (یک عدد)
۳۹۰۱۷۵۱۱۰۵ بستنی سنتی زعفرانی مغز پسته مرسا (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۰۶ بستنی سنتی کاکائویی تک نفره مرسا (یک عدد)
۳۹۰۱۷۵۱۱۰۷ بستنی سنتی کاکائویی مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۰۸ بستنی سنتی مرسا (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۰۹ بستنی سنتی وانیلی تک نفره مرسا (یک عدد)
۳۹۰۱۷۵۱۱۱۰ بستنی سنتی وانیلی مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۱۱ بستنی سیب لبنانی مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۱۲ بستنی شاتوت مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۱۳ بستنی کاکائویی مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۱۴ بستنی موزی مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۱۵ خامه کاکائویی مرسا (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۱۶ شیر نسکافه جرسی مرسا (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۱۷ قره قروت مرسا (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۱۸ کشک کله قندی مرسا (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۱۹ کشک مایع مرسا (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۲۰ کیک بستنی زعفرانی مرسا (یک عدد)
۳۹۰۱۷۵۱۱۲۱ کیک بستنی کاکائویی مرسا (یک عدد)
۳۹۰۱۷۵۱۱۲۲ کیک بستنی موزی مرسا (یک عدد)
۳۹۰۱۷۵۱۱۲۳ کیک بستنی نسکافه مرسا (یک عدد)
۳۹۰۱۷۵۱۱۲۴ کیک بستنی وانیلی مرسا (یک عدد)
۳۹۰۱۷۵۱۱۲۵ ماست بادمجان مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۲۶ ماست بورانی مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۲۷ ماست سنتی مرسا (۱.۸ کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۳۳ شیر نسکافه جرسی مرسا (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۰۳۱ شیر جوشیده جرسی مرسا (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۰۳۲ شیر جوشیده جرسی مرسا (۱.۵ لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۰۴۳ شیرکاکائو جرسی مرسا (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۴۵۱۵۹ کرم ارده مرسا (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۳۵ شیرکاکائو جرسی مرسا (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۰۴۰ کشک گوسفندی مرسا (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۳۸ کشک مایع مرسا (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۵۴ خامه مرسا (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۴۸ ماست گوسفندی مرسا (۱.۳ کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۶۰ دوغ نعنا مرسا (۱.۵ لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۰۳۶ کشک قره قروت مرسا (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۴۱ کشک میله ای مرسا (۲۸۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۴۴ شیرعسل جرسی مرسا (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۴۹ ماست موسیر مرسا (۸۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۶۱ دوغ مرسا (۱.۵ لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۰۵۸ پنیر سیاه دانه مرسا (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۴۵۱۵۸ کرم ارده شکلاتی مرسا (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۳۴ شیر معجون زعفرانی جرسی مرسا (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۰۴۷ ماست گاو جرسی مرسا (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۳۷ کره دوغی مرسا (۴۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۵۰ ماست چکیده جرسی مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۴۲ کشک تخته ای مرسا (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۵۹ دوغ کفیر مرسا (۱.۵ لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۰۵۷ خامه عسل مرسا (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۲۸ خامه جم‌مارکت (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۲۹ خامه سنتی تک‌نفره جم‌مارکت (یک عدد)
۳۹۰۱۷۵۱۱۳۰ سرشیر گوسفندی تک‌نفره جم‌مارکت (یک عدد)
۳۹۰۱۷۵۱۱۳۱ شیر بز جوشیده‌شده جم‌مارکت (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۳۲ شیر جوشیده‌شده جرسی مرسا (۱.۵ لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۳۳ شیر جوشیده‌شده جرسی مرسا (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۳۴ شیر جوشیده‌شده جم‌مارکت (۱.۵ لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۳۵ شیر جوشیده‌شده جم‌مارکت (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۳۶ شیر زعفرانی جم‌مارکت (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۳۷ شیر زعفرانی جم‌مارکت (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۳۸ شیر شتر جم‌مارکت (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۳۹ شیر نسکافه جم‌مارکت (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۴۰ شیر نسکافه جم‌مارکت (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۴۱ شیرکاکائو جم‌مارکت (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۴۲ شیرکاکائو جم‌مارکت (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۴۳ کشک گوسفندی ساییده‌شده جم‌مارکت (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۴۴ کشک گوسفندی ساییده‌شده جم‌مارکت (یک کیلوگرم)

 

برچسب‌ها: بارکد لبنیات فلهلبنیات فله

به اشتراک گذاری

Elina Allahbeigi

Elina Allahbeigi

داغ‌ترین مطالب
10 مورد از بهترین روش‌ها برای جذب مشتریان

آیا تابه‌حال به این موضوع ف...

آشنایی با ATP یا موجودی کالاهای پرفروش

در سال ۲۰۲۲، میزان فروش تجا...

dropshipping  (دراپ شیپینگ) چیست + معایب و مزایا

  Dropshipping (دراپ ش...

هر آنچه باید درباره Q-Commerce بدانید

طی چند سال اخیر، سبک زندگی ...

شاید به این مطالب علاقه‌مند باشید
10 مورد از بهترین روش‌ها برای جذب مشتریان

آیا تابه‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید ک...

آشنایی با ATP یا موجودی کالاهای پرفروش

در سال ۲۰۲۲، میزان فروش تجارت الکترونیکی...

بهترین روش‌ها برای پردازش سفارشات، بسته‌...

برای رشد فروشگاه‌های اینترنتی، افزایش می...

وارد کردن کالای جدید در سیستم

در این ویدیو شما با نحوه اضافه کردن کالا...

فروش حضوری با نرم‌افزار مالی «آسانا»

نرم افزار صدور فاکتور و مدیریت دخل و خرج...

قوانین و مقررات در اسنپ اکسپرس

آشنایی با قوانین و مقررات در اسنپ اکسپرس...

10 مورد از بهترین روش‌ها برای جذب مشتریان

آیا تابه‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید که شما در کدام دسته از ...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۱۸

آشنایی با ATP یا موجودی کالاهای پرفروش

در سال ۲۰۲۲، میزان فروش تجارت الکترونیکی رقم ۵.۷ تریلیون دلار ...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۱۲

بهترین روش‌ها برای پردازش سفارشات، بسته‌بندی و ارسال محصولات 

برای رشد فروشگاه‌های اینترنتی، افزایش میزان فروش و رضایت مشتری...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۰۸

وارد کردن کالای جدید در سیستم

در این ویدیو شما با نحوه اضافه کردن کالای جدید در نرم‌افزار فر...

Dena Kalami

۱۴۰۲/۰۶/۰۷

فروش حضوری با نرم‌افزار مالی «آسانا»

نرم افزار صدور فاکتور و مدیریت دخل و خرج آسانا برنامه ای ساده،...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۴/۱۸

قوانین و مقررات در اسنپ اکسپرس

آشنایی با قوانین و مقررات در اسنپ اکسپرس و رعایت تمام موارد، ب...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۴/۰۳

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *