بارکد لبنیات و بستنی فله

بارکد لبنیات و بستنی فله

فروش لبنیات و بستنی فله با بارکدهای اسنپ اکسپرس
امتیاز دهید

مهرنوش میرزایی مهر

بستنی فله
فهرست مطالب

لبنیات و بستنی

۳۹۰۱۷۴۰۰۳۱ پنیر گودا کاله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۴۰۰۳۲ پنیر گودا قرمز کاله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۴۰۰۳۴ پنیر اسرم کاله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۴۰۰۳۶ پنیر پراتو کاله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۴۰۰۳۷ پنیر بوترکیزه کاله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۴۰۰۳۹ فالوده شیرازی ماهان‌نو (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۴۰۰۴۳ پنیر سفید گوسفندی لیقوان اسبقی‌پور (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۴۰۰۵۶ بستنی سنتی حصیری ارمغان (۷۰ گرم)
۳۹۰۱۷۴۵۰۱۰ یخمک میوه‌ای (یک عدد)
۳۹۰۱۷۴۵۰۱۴ کشک خشک گرد فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۴۵۰۱۵ ماست پرچرب زارعی (۱.۸ کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۴۵۰۱۶ ماست مخلوط زارعی (۱.۸ کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۴۵۰۱۷ ماست موسیر دامیران (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۴۵۰۱۸ ماست پرچرب مخصوص سنتی چهارباغ (۱.۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۴۵۰۱۹ کشک خشک سنتی کردستان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۸۲ کشک خشک گرد باما (۲۴۵ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۲۶ پنیر تبریزی فله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۲۷ کشک خشک مدادی سحرگل ممتازقهستان (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۲۸ کشک خشک مدادی دادلی شانجانی (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۲۹ کشک خشک مدادی فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۳۰ کشک گوسفندی قائم (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۸۱ دوغ سنتی ماهان (۱.۵ لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۰۸۲ پنیر پیتزا فله کاله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۰۰ کشک محلی فدک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۰۱ بستنی انبه مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۰۲ بستنی توت فرنگی مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۰۳ بستنی سنتی دورنگ مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۰۴ بستنی سنتی زعفرانی تک نفره مرسا (یک عدد)
۳۹۰۱۷۵۱۱۰۵ بستنی سنتی زعفرانی مغز پسته مرسا (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۰۶ بستنی سنتی کاکائویی تک نفره مرسا (یک عدد)
۳۹۰۱۷۵۱۱۰۷ بستنی سنتی کاکائویی مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۰۸ بستنی سنتی مرسا (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۰۹ بستنی سنتی وانیلی تک نفره مرسا (یک عدد)
۳۹۰۱۷۵۱۱۱۰ بستنی سنتی وانیلی مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۱۱ بستنی سیب لبنانی مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۱۲ بستنی شاتوت مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۱۳ بستنی کاکائویی مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۱۴ بستنی موزی مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۱۵ خامه کاکائویی مرسا (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۱۶ شیر نسکافه جرسی مرسا (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۱۷ قره قروت مرسا (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۱۸ کشک کله قندی مرسا (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۱۹ کشک مایع مرسا (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۲۰ کیک بستنی زعفرانی مرسا (یک عدد)
۳۹۰۱۷۵۱۱۲۱ کیک بستنی کاکائویی مرسا (یک عدد)
۳۹۰۱۷۵۱۱۲۲ کیک بستنی موزی مرسا (یک عدد)
۳۹۰۱۷۵۱۱۲۳ کیک بستنی نسکافه مرسا (یک عدد)
۳۹۰۱۷۵۱۱۲۴ کیک بستنی وانیلی مرسا (یک عدد)
۳۹۰۱۷۵۱۱۲۵ ماست بادمجان مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۲۶ ماست بورانی مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۲۷ ماست سنتی مرسا (۱.۸ کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۳۳ شیر نسکافه جرسی مرسا (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۰۳۱ شیر جوشیده جرسی مرسا (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۰۳۲ شیر جوشیده جرسی مرسا (۱.۵ لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۰۴۳ شیرکاکائو جرسی مرسا (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۴۵۱۵۹ کرم ارده مرسا (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۳۵ شیرکاکائو جرسی مرسا (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۰۴۰ کشک گوسفندی مرسا (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۳۸ کشک مایع مرسا (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۵۴ خامه مرسا (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۴۸ ماست گوسفندی مرسا (۱.۳ کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۶۰ دوغ نعنا مرسا (۱.۵ لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۰۳۶ کشک قره قروت مرسا (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۴۱ کشک میله ای مرسا (۲۸۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۴۴ شیرعسل جرسی مرسا (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۴۹ ماست موسیر مرسا (۸۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۶۱ دوغ مرسا (۱.۵ لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۰۵۸ پنیر سیاه دانه مرسا (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۴۵۱۵۸ کرم ارده شکلاتی مرسا (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۳۴ شیر معجون زعفرانی جرسی مرسا (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۰۴۷ ماست گاو جرسی مرسا (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۳۷ کره دوغی مرسا (۴۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۵۰ ماست چکیده جرسی مرسا (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۴۲ کشک تخته ای مرسا (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۰۵۹ دوغ کفیر مرسا (۱.۵ لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۰۵۷ خامه عسل مرسا (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۲۸ خامه جم‌مارکت (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۲۹ خامه سنتی تک‌نفره جم‌مارکت (یک عدد)
۳۹۰۱۷۵۱۱۳۰ سرشیر گوسفندی تک‌نفره جم‌مارکت (یک عدد)
۳۹۰۱۷۵۱۱۳۱ شیر بز جوشیده‌شده جم‌مارکت (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۳۲ شیر جوشیده‌شده جرسی مرسا (۱.۵ لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۳۳ شیر جوشیده‌شده جرسی مرسا (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۳۴ شیر جوشیده‌شده جم‌مارکت (۱.۵ لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۳۵ شیر جوشیده‌شده جم‌مارکت (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۳۶ شیر زعفرانی جم‌مارکت (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۳۷ شیر زعفرانی جم‌مارکت (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۳۸ شیر شتر جم‌مارکت (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۳۹ شیر نسکافه جم‌مارکت (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۴۰ شیر نسکافه جم‌مارکت (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۴۱ شیرکاکائو جم‌مارکت (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۴۲ شیرکاکائو جم‌مارکت (یک لیتر)
۳۹۰۱۷۵۱۱۴۳ کشک گوسفندی ساییده‌شده جم‌مارکت (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۵۱۱۴۴ کشک گوسفندی ساییده‌شده جم‌مارکت (یک کیلوگرم)

 

برچسب‌ها: بارکد لبنیات فلهلبنیات فله

به اشتراک گذاری

مهرنوش میرزایی مهر

مهرنوش میرزایی مهر

داغ‌ترین مطالب
مسدود شدن حساب فروشگاه در اسنپ اکسپرس

مشتریان سوپرمارکت‌های اسنپ ...

ارائه خدمات اسنپ اکسپرس به سازمان‌ها؛ بررسی 5 هدف اکسپرس

سازمان‌ها امکانات رفاهی مخت...

برترین سوپرمارکت‌های اینترنتی، معرفی 4 سوپرمارکت آنلای...

سال‌هاست که جهان به خرید آن...

اصول حسابداری سوپرمارکت

ممکن است چنین به نظر برسد ک...

شاید به این مطالب علاقه‌مند باشید
بارکد فله؛ با چه بارکدی در اسنپ‌اکسپرس کال...

کالای فله محصولات فله اگرچه بدون بسته‌بند...

بارکد محصولات بازی و سرگرمی فله

محصولات بازی و سرگرمی ۳۹۰۱۷۷۰۰۱۰ فشفشه ...

بارکد محصولات اداری و نوشت‌افزار فله

۳۹۰۱۷۸۵۰۱۰ تخته پاک‌کن ابری (یک عدد) ۳۹۰...

بارکد آجیل و خشکبار فله

آجیل و خشکبار ۳۹۰۱۷۸۰۱۴۱ تخمه شمشیری شو...

بارکد میوه و سبزیجات فله

میوه و سبزیجات ۳۹۰۱۸۳۰۰۱۱ سبزی خوردن مز...

بارکد شیرینی و دسر فله

شیرینی و دسر ۳۹۰۱۷۶۰۰۳۳ پشمک کاکا‌ئویی ...

بارکد فله؛ با چه بارکدی در اسنپ‌اکسپرس کالای فله بفروشیم؟

کالای فله محصولات فله اگرچه بدون بسته‌بندی ارائه می‌شوند اما ...

مهرنوش میرزایی مهر

۱۴۰۱/۰۴/۰۱

بارکد محصولات بازی و سرگرمی فله

محصولات بازی و سرگرمی ۳۹۰۱۷۷۰۰۱۰ فشفشه تولد مجیک‌استار (۱۰ ...

مهرنوش میرزایی مهر

۱۴۰۱/۰۴/۰۱

بارکد محصولات اداری و نوشت‌افزار فله

۳۹۰۱۷۸۵۰۱۰ تخته پاک‌کن ابری (یک عدد) ۳۹۰۱۷۸۵۰۱۱ پاک‌کن کوچک ...

مهرنوش میرزایی مهر

۱۴۰۱/۰۴/۰۱

بارکد آجیل و خشکبار فله

آجیل و خشکبار ۳۹۰۱۷۸۰۱۴۱ تخمه شمشیری شور فله (۱۸۰ گرم) ۳۹...

مهرنوش میرزایی مهر

۱۴۰۱/۰۴/۰۱

بارکد میوه و سبزیجات فله

میوه و سبزیجات ۳۹۰۱۸۳۰۰۱۱ سبزی خوردن مزرعه‌سبز (۱۵۰ گرم) ...

مهرنوش میرزایی مهر

۱۴۰۱/۰۴/۰۱

بارکد شیرینی و دسر فله

شیرینی و دسر ۳۹۰۱۷۶۰۰۳۳ پشمک کاکا‌ئویی روکش شکلات فله شونیز...

مهرنوش میرزایی مهر

۱۴۰۱/۰۴/۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *