مدیریت تخفیف‌ها

تخفیف جدید

در این بخش می‌توانید کالاهای جدیدی را به لیست تخفیف خود اضافه کنید.

جهت مشاهده کلیک کنید

تخفیف فعال

در این بخش می‌توانید لیست کالاهای تخفیف‌داری که برای فروشگاه شما فعال شده است را ببینید و ویرایش کنید.

جهت مشاهده کلیک کنید

تخفیف هوشمند

در این بخش می‌توانید تخفیف‌های هوشمند پیشنهادی توسط اسنپ اکسپرس را بر روی کالاهای خود مشاهده کنید.

جهت مشاهده کلیک کنید

تخفیف گروهی

در بخش تخفیف گروهی بازه زمانی تخفیف، درصد تخفیف و موجودی همه کالاها یکسان است و می توانید به صورت مجزا و غیرهمزمان، سه نوع تخفیف روی کالاها قرار دهید (منظور از غیرهمزمان این است که اگر یک نوع تخفیف روی یک کالا با بارکد مشخصی ست شود، نوع دیگری از تخفیف را روی همان بارکد نمی‌توان ست کرد).

تخفیف باندل

در این حالت لیست و تعداد کلی کالاهایی که در لیست باندل قرار می‌گیرند توسط فروشنده و تعداد کالا در هر باندل توسط اسنپ اکسپرس تعیین می‌شود.

تخفیف نارنجی

در این نوع تخفیف، باتوجه به هر دسته‌بندی کالا، حداقل درصد تخفیف توسط اسنپ اکسپرس تعریف می‌شود که فروشنده بر اساس آن می‌تواند درصد تخفیف روی هر کالا را مشخص کند. (در این نوع تخفیف، مشتری بیشتر از دو کالا را نمی‌تواند در سبد خرید خود قرار دهد.)

تخفیف عادی

در این نوع تخفیف، درصد تخفیفی که روی کالا قرار داده می‌شود محدودیتی ندارد.

مراحل ثبت تخفیف جدید روی کالاها

۱

ابتدا کالاهایی که قصد دارید روی آنها تخفیف بگذارید را از قسمت بارکد/عنوان کالا انتخاب کنید.

۲

گزینه مرحله بعد را زده و نوع تخفیف (تخفیف گروهی/تخفیف تکی) را انتخاب کنید.

تخفیف تکی

در این نوع تخفیف بازه‌ی زمانی تخفیف، نوع تخفیف، درصد تخفیف و موجودی برای هر کالا می‌تواند متفاوت باشد. در این بخش می توانید به صورت مجزا و غیرهمزمان، سه نوع تخفیف روی کالاها قرار دهید (منظور از غیرهمزمان این است که اگر یک نوع تخفیف روی یک کالا با بارکد مشخصی ست شود، نوع دیگری از تخفیف را روی همان بارکد نمی‌توان ست کرد).

تخفیف باندل

در این حالت لیست و تعداد کلی کالاهایی که در لیست باندل قرار می‌گیرند توسط فروشنده و تعداد کالا در هر باندل توسط اسنپ اکسپرس تعیین می‌شود.

تخفیف نارنجی

در این نوع تخفیف، باتوجه به هر دسته‌بندی کالا، حداقل درصد تخفیف توسط اسنپ اکسپرس تعریف می‌شود که فروشنده بر اساس آن می‌تواند درصد تخفیف روی هر کالا را مشخص کند. (در این نوع تخفیف، مشتری بیشتر از دو کالا را نمی‌تواند در سبد خرید خود قرار دهد.)

تخفیف عادی

در این نوع تخفیف، درصد تخفیفی که روی کالا قرار داده می‌شود محدودیتی ندارد.