بارکدهای تنقلات فله - مرکز آموزش اسنپ اکسپرس
بارکدهای تنقلات فله

بارکدهای تنقلات فله

فروش تنقلات فله با بارکدهای اسنپ اکسپرس
5 (1 امتیاز)
فهرست مطالب

تنقلات

۳۹۰۱۷۶۰۰۱۰ آبنبات میوه‌ای فله آیدین (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۱۱ آبنبات نعنایی مغز شکلات فله آیدین (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۱۲ آبنبات شیری فله آیدین (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۱۳ آبنبات شیری مغز قهوه فله آیدین (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۱۵ تافی روکش شکلات تلخ فله توفیکا آیدین (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۱۸ تافی مغز شیرعسل فله آیدین (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۱۹ تافی ترش سیب فله آیدین (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۲۰ تافی فله توفیکا آیدین (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۲۱ تافی کاکا‌ئویی فله آیدین (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۲۲ تافی کره‌ای مغزدار فله آیدین (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۲۳ تافی مغز نعنا فله آیدین (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۲۴ شکلات تخم مرغ فندقی فله آیدین (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۲۶ شکلات توپی فله آیدین (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۲۷ شکلات قهوه فله آیدین (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۲۸ شکلات مغز فندق فله آیدین (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۲۹ شکلات تلخ فله باراکا (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۳۰ شکلات شیری فله باراکا (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۳۱ شکلات فله لوئیز باراکا (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۳۲ آبنبات شیری فله شونیز (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۳۵ تافی مغز شکلات فله توفیس شونیز (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۳۶ تافی میوه‌ای مغزدار دورنگ فله بالوی شونیز (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۳۷ تافی میوه‌ای ترش فله شونیز (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۳۸ شکلات مغزدار فله شونیز (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۳۹ آبنبات ژله‌ای مغز پاستیل سورال فله شونیز (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۴۰ شکلات تلخ ۷۸٪ فله شونیز (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۴۱ شکلات قهوه فله کارولین شونیز (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۴۲ تافی میوه‌ای فله کارولین شونیز (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۴۳ شکلات کره‌ای فله توفیس شونیز (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۴۶ آبنبات چوبی مغز آدامس آپولو شیرین‌عسل (یک عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۰۴۷ تافی کره‌ای کرم فندق فله رورو شیرین‌عسل (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۴۸ تافی کره‌ای کرم قهوه فله رورو شیرین‌عسل (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۴۹ شکلات تلخ توپی مغز فندق فله پلنتی شیرین‌عسل (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۵۰ تافی کره‌ای مغزدار مخلوط فله رورو شیرین‌عسل (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۵۱ آبنبات شیری میلکی‌بون فله شیرین‌عسل (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۵۲ آبنبات توت‌فرنگی مغز پاستیل فله آیدین (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۵۳ آبنبات چوبی نارگیل و آناناس سندی‌کندی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۰۵۴ آبنبات چوبی مغز آدامس آدرین (یک عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۰۵۵ آبنبات چوبی بال‌قیز (یک عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۰۵۶ آبنبات چوبی پرتقالی لپ‌لپ (یک عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۰۵۷ آبنبات چوبی پیک‌پاپ (یک عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۰۵۸ آبنبات چوبی توت‌فرنگی لپ‌لپ (یک عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۰۶۰ آبنبات چوبی گل‌بحر (یک عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۰۶۱ آبنبات مغز آدامس بیگ‌بوم (یک عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۰۶۲ آبنبات خامه‌ای توت‌فرنگی فله تاکتیک آناتا (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۶۳ آبنبات شیری خامه‌ای فله شونیز (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۶۶ آبنبات شیرقهوه سامبا فله آناتا (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۶۷ آبنبات مغز پاستیل جلی‌کندی فله آناتا (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۶۸ آبنبات میوه‌ای فله لاکچری (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۷۱ آبنبات چوبی فله (یک عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۰۷۷ تافی مغز نارگیل فله توفیس (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۷۸ تافی ترش فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۸۱ تافی کره‌ای سه‌ستاره فله مینو (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۸۲ تافی کره‌ای فله آناتا (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۸۴ تافی مغز فندق روکش شکلات فله آیدین (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۸۵ تافی مغز شکلات فله استایل آناتا (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۸۷ تافی میوه‌ای المان (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۸۸ تافی میوه‌ای فله جنگلی (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۹۶ تافی مغزدار فله توفیس (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۹۷ تافی شیری مغز کارامل آیدین (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۹۸ تافی کاکا‌ئویی فله برنوتی (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۰۹۹ تافی کره‌ای فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۰۰ تافی مغز نارگیل فله توفیس (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۰۱ شکلات تخته‌ای شوکوپارس (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۰۲ شکلات تخته‌ای شیری فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۰۳ شکلات تخته‌ای تلخ فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۰۶ شکلات تخته‌ای فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۰۹ تافی کره‌ای فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۱۰ تافی مغز نعنا فله توفیس شونیز (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۱۱ شکلات شیری فله باراکا (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۱۲ شکلات سفید فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۱۳ شکلات قلبی فله (یک عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۱۱۴ شکلات تلخ فله لوئیز شونیز (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۱۶ شکلات فله مرداس (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۱۷ شکلات مغزدار فله تریدو (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۱۹ شکلات مغز نارگیل فله توفیس (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۲۰ شکلات نوروزی هاسار (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۲۱ قره‌قروت فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۲۲ لواشک کیوی فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۲۴ لواشک انار فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۲۵ لواشک انبه فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۲۶ لواشک آلبالو فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۲۸ لواشک آناناس فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۲۹ لواشک زردآلو فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۳۰ لواشک زرشک فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۳۱ لواشک سیب فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۳۲ لواشک سیب و آلبالو فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۳۳ لواشک سیب و زرشک فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۳۴ لواشک انار محلی فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۳۷ لواشک کیوی محلی فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۳۸ لواشک میوه‌ای فله همپا (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۳۹ لواشک پذیرایی فله نامیک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۴۰ لواشک پذیرایی میوه‌ای همپا (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۴۱ لواشک پذیرایی فله به‌بین (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۴۲ لواشک پذیرایی فله قماش (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۴۳ لواشک پذیرایی میوه‌ای مخلوط فله ستایش (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۴۸ بیسکویت جو فله ستاک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۵۳ پاپ‌کورن پنیری فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۵۴ پاپ‌کورن کچاپ فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۵۷ آدامس میوه‌ای توپی اوینا (یک عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۱۵۸ آدامس بادکنکی خرسی (یک عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۱۵۹ آدامس توپی فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۱۶۰ آدامس دارچینی شیک مینو (۴ عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۱۶۱ آدامس میوه‌ای شیک مینو (۴ عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۱۶۲ آدامس نعنایی شیک مینو (۴ عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۱۶۴ آدامس موزی شیک مینو (۴ عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۱۶۵ آدامس دارچینی شیک مینو (۸ عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۱۶۶ آدامس میوه‌ای شیک مینو (۸ عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۱۶۷ آدامس نعنایی شیک مینو (۸ عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۱۶۹ آدامس موزی شیک مینو (۸ عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۱۷۰ آدامس میوه‌ای شیک مینو (۶ عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۱۷۲ آدامس میوه‌ای سوپر‌شیک مینو (۶ عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۱۷۳ آدامس لیمویی سوپر‌شیک مینو (۶ عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۱۷۴ آدامس نعنایی سوپر‌شیک مینو (۶ عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۱۷۵ آدامس موزی سوپر‌شیک مینو (۶ عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۱۷۶ آدامس دارچینی سوپر‌شیک مینو (۶ عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۱۹۲ ترشک آلوچه فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۰۱ لواشک میوه‌ای رولی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۱۳ تافی کره‌ای مغز شکلات تلخ فله رورو شیرین‌عسل (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۱۸ شکلات شیری توپی مغز فندق فله پلنتی شیرین‌عسل (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۲۲ شکلات تلخ مغزدار مون لایت یک‌سر پیچ فله شیرین‌عسل (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۲۴ شکلات مخلوط مغزدار مون لایت یک‌سر پیچ فله شیرین‌عسل (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۲۵ شکلا‌ت تخم مرغی فله یونیکا شونیز (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۲۶ شکلات چتری فله یونیکا شونیز (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۲۹ شکلات تلخ ۷۸٪ قلبی فله شونیز (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۳۷ شکلات کره‌ای اسکاتلندی فله گلدن‌لی‌لی کنتی (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۴۳ آبنبات میوه‌ای فله شیرین‌عسل (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۴۴ تافی پاستیل میوه‌ای فله آیدین (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۴۶ لواشک پذیرایی چندمیوه فله جنگلی (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۶۰ شکلات خرگوشی شونیز (۱۴ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۶۲ شکلات مخلوط فله نارملا آناتا (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۶۴ شکلات شیری مغز پسته فله رومینی شیرین‌عسل (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۷۴ تافی کره‌ای مغزدار فله چیچک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۷۶ شکلات دوسر پیچ فله مرداس (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۷۸ لواشک پذیرایی فله ستایش (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۸۱ آلوچه ایلیا (۵۵ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۸۲ لواشک پذیرایی فله به‌به (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۸۴ شکلات تلخ فله قافلانکوه (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۸۵ شکلات سنگی رودخانه‌ای لیو (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۸۷ آبنبات میوه‌ای فله کازیوه (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۸۹ شکلات فله آنیش (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۹۳ آبنبات میوه‌ای ریز فله (۷۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۹۴ آبنبات چوبی میوه‌ای رنگین‌کمان (یک عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۲۹۵ شکلات سنگی رنگی فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۹۶ شکلات مخلوط فله ویولتا فرمند (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۲۹۷ آدامس طبیعی ون (یک عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۲۹۸ ویفر روکش شکلات تلخ مینی فله بایکیت شونیز (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۰۰ کیک یزدی فله (یک عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۳۰۲ لواشک پذیرایی ورقه‌ای فله (۲۰ عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۳۰۳ لواشک میوه‌ای شیلاتک (۱۰ عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۳۰۵ شکلات مخروطی فله سوربن (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۰۶ غلات‌بار رژیمی اورجینال اوت‌چوکو (یک عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۳۰۷ چیپس سنتی نمکی طلایی (۱۱۵ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۲۲ شکلات مخلوط فله باراکا (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۲۳ شکلات یک‌سر پیچ فله باراکا (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۲۴ شکلات جرقه‌ای فله باراکا (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۲۵ شکلات دوسر پیچ فله مونس آناتا (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۲۸ آبنبات میوه‌ای فانتزی فله (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۲۹ لواشک میوه‌ای زرین‌طلا (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۴۱ تافی شیری فله روشن (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۴۲ شکلات فله کندی‌نات روشن (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۴۸ چیپس میوه مخلوط فله (۲۸۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۵۴ ترافل خرما مغزدار انرژی (۵۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۵۶ شکلات ترافل فله ای‌بی‌کی (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۵۷ شکلات فله فلورنس ای‌بی‌کی (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۵۹ شکلات شیری مخلوط فله مرداس (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۶۰ آبنبات چوبی لاکچری (یک عدد)
۳۹۰۱۹۰۰۰۶۱ آلوچه جنگلی ارمغان (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۴۰ شیرین گندمک فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۹۴ مغز تخمه آفتابگردان خام فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۴۱ پفک هندی لوله‌ای فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۴۴ بادام زمینی روکش پنیری تاتلیم (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۴۵ بادام زمینی روکش کچاپ تاتلیم (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۶۴ آدامس موزی شیک مینو (۶ عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۳۶۵ آدامس نعنایی شیک مینو (۶ عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۳۶۶ آدامس دارچینی شیک مینو (۶ عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۳۶۷ شکلات تلخ ۷۵٪ و شیری ۲۲٪ فله اوزل (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۶۸ آبنبات میوه‌ای جام‌جم (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۶۹ لواشک پذیرایی تاکدیس (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۷۰ لواشک میوه‌ای محلی فله (۸۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۷۱ لواشک میوه‌ای فله (۴۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۷۲ لواشک آلبالو محلی فله (۸۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۷۳ لواشک زردآلو محلی فله (۸۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۷۴ لواشک کیوی محلی فله (۸۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۷۵ لواشک زرشک فله (۹۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۷۶ لواشک انار محلی فله (۱۳۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۷۷ لواشک زغال‌اخته فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۷۸ لواشک انار و آلبالو شابهار (یک عدد)
۳۹۰۱۷۶۰۳۷۹ لواشک مخلوط میوه استوایی شاتلو (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۸۰ آبنبات میوه‌ای تزئین شکر فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۸۱ ترشک آلبالو فدک (۴۷۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۸۲ لواشک کیوی پالپ دار فدک (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۸۳ لواشک انار پالپ دار فدک (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۸۴ لواشک میوه ای مخلوط پالپ دار فدک (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۸۵ ترشک طبیعی فدک (۹۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۸۶ حبه داروی تابستانه امام کاظم فدک (۲۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۸۷ پودر داروی تابستانه امام کاظم فدک (۲۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۸۸ سقز خالص فدک (۱۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۸۹ بیسکویت سبوس گندم فدک (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۹۰ بیسکویت سویق جو فالوذج (۴۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۹۱ سویق سیب فالوذج (۱۳۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۹۲ فلافل نیمه آماده منجمد فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۹۳ سویق نخود فدک (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۹۴ سویق برنج فدک (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۹۵ سویق کودک فدک (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۹۶ سویق چاق کننده فدک (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۹۷ سویق جو فدک (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۹۸ سویق عدس فدک (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۳۹۹ سویق گندم فدک (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۴۰۰ سویق کامل فدک (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۴۰۱ شکلات سوهانی زنجبیلی فدک (۲۸۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۴۰۲ شکلات سوهانی گردویی فدک (۲۸۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۴۰۳ شکلات سوهانی فدک (۲۸۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۴۰۴ شکلات سوهانی بادام فدک (۲۸۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۴۰۵ شکلات سوهانی نارگیلی فدک (۲۸۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۴۰۶ شکلات سوهانی سیاه دانه فدک (۲۸۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۴۰۷ شکلات سوهانی رازیانه فدک (۲۸۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۴۰۸ شکلات سوهانی گل فدک (۲۸۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۴۰۹ شکلات سوهانی مخلوط فدک (۲۸۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۴۱۰ شکلات سوهانی دارچینی فدک (۲۸۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۴۱۱ لواشک لقمه ای مخلوط میوه رولی فردی (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۴۱۲ آبنبات نارگیلی فله جینجر (۴ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۴۱۳ کلوچه دوقلو خوانساری (۴۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۴۱۴ لواشک پذیرایی میوه ای زرین طلا (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۴۱۵ لواشک پذیرایی میوه ای شاخسار (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۶۰۴۱۶ لواشک پذیرایی میوه ای به به (۲۰۰ گرم)

 

برچسب‌ها: اسنپ اکسپرسبارکد تنقلاتبارکد تنقلات فلهتنقلات فله

به اشتراک گذاری

Elina Allahbeigi

Elina Allahbeigi

داغ‌ترین مطالب
تاثیر سوپرمارکت آنلاین در صرفه‌ جویی در خرید

هر چقدر می‌گذرد، سرعت زندگی...

نکاتی برای افزایش سوددهی سوپرمارکت‌ های آنلاین

اگر صاحب سوپرمارکت هستید، ا...

چرا سوپرمارکت ها باید فروش آنلاین داشته باشند ؟

جست‌و جو در فضای دیجیتال جز...

چرا اسنپ! اکسپرس؟!

مهمان سرزده آمد، هوس خوراکی...

شاید به این مطالب علاقه‌مند باشید
چرا سوپرمارکت ها باید فروش آنلاین داشته ...

جست‌و جو در فضای دیجیتال جزو عادات و سبک...

چرا اسنپ! اکسپرس؟!

مهمان سرزده آمد، هوس خوراکی کردن، پنیر پ...

اصطلاحات پرکاربرد اسنپ! اکسپرس

هر شرکتی مانند اسنپ! اکسپرس، یک سری اصطل...

10 مورد از بهترین روش‌ها برای جذب مشتریان

آیا تابه‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید ک...

آشنایی با ATP یا موجودی کالاهای پرفروش

در سال ۲۰۲۲، میزان فروش تجارت الکترونیکی...

بهترین روش‌ها برای پردازش سفارشات، بسته‌...

برای رشد فروشگاه‌های اینترنتی، افزایش می...

چرا سوپرمارکت ها باید فروش آنلاین داشته باشند ؟

جست‌و جو در فضای دیجیتال جزو عادات و سبک زندگی افراد شده است. ...

Dorsa Motevali

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

چرا اسنپ! اکسپرس؟!

مهمان سرزده آمد، هوس خوراکی کردن، پنیر پیتزا کم داریم! این سه ...

Dorsa Motevali

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

اصطلاحات پرکاربرد اسنپ! اکسپرس

هر شرکتی مانند اسنپ! اکسپرس، یک سری اصطلاحات مخصوص خود را دارد...

Dorsa Motevali

۱۴۰۲/۰۷/۲۲

10 مورد از بهترین روش‌ها برای جذب مشتریان

آیا تابه‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید که شما در کدام دسته از ...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۱۸

آشنایی با ATP یا موجودی کالاهای پرفروش

در سال ۲۰۲۲، میزان فروش تجارت الکترونیکی رقم ۵.۷ تریلیون دلار ...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۱۲

بهترین روش‌ها برای پردازش سفارشات، بسته‌بندی و ارسال محصولات 

برای رشد فروشگاه‌های اینترنتی، افزایش میزان فروش و رضایت مشتری...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۰۸

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *