بارکد نوشیدنی‌ فله

بارکد نوشیدنی‌ فله

فروش نوشیدنی فله با بارکدهای اسنپ اکسپرس
2 (1 امتیاز)
فهرست مطالب

نوشیدنی

۳۹۰۱۸۳۵۰۱۰ آب انار طبیعی (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۱۱ آب انار طبیعی فله (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۱۲ آب نارنگی طبیعی (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۱۳ آب نارنگی طبیعی (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۱۴ آب سیب طبیعی (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۱۵ آب سیب طبیعی (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۱۶ آب گریپ‌فروت طبیعی (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۱۷ آب گریپ‌فروت طبیعی (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۱۸ آب هندوانه طبیعی (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۱۹ آب هندوانه طبیعی (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۲۰ آب طالبی طبیعی (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۲۳ آب سیب ترش طبیعی (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۲۴ آب پرتقال طبیعی (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۲۵ آب پرتقال طبیعی (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۲۶ آبمیوه لیموشیرین طبیعی (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۲۷ آبمیوه لیموشیرین طبیعی (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۲۸ آب نارنج طبیعی (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۲۹ آب نارنج طبیعی (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۳۱ آب نارگیل طبیعی (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۳۴ آب آلبالو طبیعی (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۳۵ آب آلبالو طبیعی (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۳۶ آب زرشک طبیعی (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۳۷ آب زرشک طبیعی (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۴۲ آب آناناس طبیعی (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۴۳ آب آناناس طبیعی (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۴۵ آب انبه طبیعی (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۵۲ آب گوجه‌فرنگی طبیعی (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۵۳ آب گوجه‌فرنگی طبیعی (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۵۵ آب کرفس طبیعی (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۵۶ آب هویج طبیعی (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۳۵۰۵۷ آب هویج طبیعی (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۵۵۱۰۵ غنچه گل محمدی فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۰۰۱۷ پودر قهوه سبز فیرو (۹۵ گرم)
۳۹۰۱۸۹۰۰۱۹ پودر قهوه فیرو (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۰۰۵۴ ماءالشعیر کلاسیک جوجو (یک لیتر) ۶ عدد
۳۹۰۱۸۹۰۰۸۰ آبمیوه لیمو و نعنا گازدار کریستال (۳۳۰ میلی‌لیتر) ۱۲ عدد
۳۹۰۱۸۹۰۰۸۱ آب معدنی گازدار کریستال (۳۳۰ میلی‌لیتر) ۱۲ عدد
۳۹۰۱۸۹۰۰۸۶ آب معدنی گازدار لیمویی کریستال (یک لیتر) ۶ عدد
۳۹۰۱۸۹۰۰۸۷ آب معدنی گازدار کریستال (یک لیتر) ۶ عدد
۳۹۰۱۸۹۰۰۹۰ عرق کاسنی دو‌آتشه سبحان (۱.۸ لیتر)
۳۹۰۱۸۹۰۰۹۲ عرق چهل‌گیاه دو‌آتشه سبحان (۱.۸ لیتر)
۳۹۰۱۸۹۰۰۹۸ لیموناد گازدار بهنوش (۲۸۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۹۰۱۰۱ شربت گلسرخ دنا (۳۷۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۰۱۰۳ عرق بیدمشک و نسترن دنا (۳۷۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۱۰ چای فله اکبر (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۱۱ چای ایرانی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۱۲ چای خارجی فله شهرزاد (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۱۳ چای فله دانیال (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۱۴ چای ایرانی فله چای‌دبش (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۱۵ چای سوپر زرین فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۱۶ چای سیلان فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۱۷ چای فله کلکته (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۱۸ چای سیلان فله احمد (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۱۹ چای شکسته کلکته فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۲۰ چای قلمی فله دوچکش (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۲۱ چای قلمی هندوستان فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۲۲ چای فله گلین (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۲۳ چای فله نیزه (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۲۴ چای شکسته ساده فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۲۵ چای شکسته عطری فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۲۶ چای کله‌مورچه‌ای فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۲۷ چای کله‌مورچه‌ای معطر فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۲۸ چای باروتی ساده فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۳۰ پودر قهوه فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۳۵ دانه قهوه چری دارک فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۵۱ آب معدنی فله (یک لیتر) ۶ عدد
۳۹۰۱۸۹۵۰۵۲ آب معدنی فله (۱.۵ لیتر) ۶ عدد
۳۹۰۱۸۹۵۰۵۳ آب معدنی فله (۵۰۰ میلی‌لیتر) ۶ عدد
۳۹۰۱۸۹۵۰۵۶ آب معدنی فله (۵۰۰ میلی‌لیتر) ۱۲ عدد
۳۹۰۱۸۹۵۰۵۹ دمنوش به فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۶۲ پودر کاپوچینو قطب‌کافئین (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۶۳ پودر کافی‌میکس قطب‌کافئین (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۶۷ پودر هات‌چاکلت قطب‌کافئین (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۶۸ آب معدنی آکواپرایم (۵۰۰ میلی‌لیتر) ۱۲ عدد
۳۹۰۱۸۹۵۰۶۹ آب معدنی آکواپرایم (۱.۵ لیتر) ۶ عدد
۳۹۰۱۸۹۵۰۸۱ چای ۱۳۱۳ فله شهرزاد (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۹۵۰۹۲ عرق نعنا دوآتشه حاج‌اکبر (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۹۵۰۹۳ گلاب حاج‌اکبر (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۹۵۱۱۸ دانه قهوه فوری قطب‌کافئین (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۱۲۱ آیس‌کافی ۱۰۰٪ عربیکا پسین (۱۵۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۹۵۱۲۳ شربت گل محمدی هربال‌لایف (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۹۵۱۲۵ غنچه گل محمدی خشک فله (۳۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۱۲۶ چای ترش فله (۳۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۱۰۱۱ دمنوش سلامت خاتون (۸۵ گرم)
۳۹۰۱۹۰۱۰۱۳ چای ماسالا خاتون (۱۶۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۱۰۱۴ غنچه گل محمدی خاتون (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۱۰۱۵ دمنوش به خاتون (۱۴۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۱۰۲۸ دمنوش چربی‌سوز خاتون (۱۱۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۱۲۸ لیموناد گازدار زمزم (۲۸۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۹۵۱۲۹ غنچه گل محمدی سحرگل ممتازقهستان (۳۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۱۳۰ غنچه گل محمدی دادلی شانجانی (۴۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۱۳۱ چای هندوستان فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۹۵۱۳۲ عرق نعنا سنتی فله (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۹۵۱۳۳ عرق بهار‌نارنج سنتی (یک لیتر)
۳۹۰۱۸۹۵۱۳۴ پودر قهوه فوری ریو (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۱۳۵ قهوه ترک آلفرد (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۱۳۶ دانه قهوه اندونزی کامو (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۱۳۷ قهوه آسیاب‌شده اکوادور فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۹۵۱۳۸ دانه قهوه برزیلی کامو (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۱۳۹ دانه قهوه برزیلی کامو (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۱۴۰ پودر قهوه گلد سوفو فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۱۴۱ شربت طارونه پرسی‌نوش (۳۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۹۵۱۴۲ شربت بیدمشک پرسی‌نوش (۳۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۹۵۱۴۳ شربت شاتره پرسی‌نوش (۳۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۹۵۱۴۴ شربت گلاب پرسی‌نوش (۳۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۸۹۵۱۴۵ شربت سکنجبین شکر قهوه‌ای قائم (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۹۵۱۴۶ پودر قهوه فوری و ادویه ماسالا رای‌نو (۲۵ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۱۸۶ عرق نعنا خانگی (۱.۴ لیتر)
۳۹۰۱۸۹۵۱۸۷ عرق پونه خانگی (۱.۴ لیتر)
۳۹۰۱۸۹۵۱۸۸ عرق خارمریم خانگی (۱.۴ لیتر)
۳۹۰۱۸۹۵۱۸۹ گلاب خانگی (۱.۴ لیتر)
۳۹۰۱۸۹۵۱۹۰ عرق کاسنی خانگی (۱.۴ لیتر)
۳۹۰۱۸۹۵۱۹۱ شربت موهیتو نعنایی فدک (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۱۹۲ شربت زعفران فدک (۹۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۱۹۳ شربت گل سرخ فدک (۶۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۱۹۴ شربت گل سرخ فدک (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۱۹۵ شربت بیدمشک فدک (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۹۵۱۹۶ شربت آلبالو فدک (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۹۵۱۹۷ شربت سکنجبین فدک (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۹۵۱۹۸ شربت گل سرخ فدک (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۹۵۱۹۹ شربت بیدمشک فدک (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۰۰ لیمو اسلایس شده ورقه ای فدک (۶۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۰۱ پودر قهوه فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۰۲ چای ماسالا فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۰۳ اذخرمکی ممتاز فدک (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۰۴ مصطکی فدک (۴۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۰۵ افتیمون فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۰۶ میخک فدک (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۰۷ دمنوش آرامش فدک (۱۳۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۰۸ دمنوش میوه افرنگ (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۰۹ دمنوش اسطوخودوس افرنگ (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۱۰ دمنوش کیوی افرنگ (۱۸۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۱۱ دمنوش مخلوط افرنگ (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۱۲ دمنوش بهار ممتاز افرنگ (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۱۳ دمنوش بابونه افرنگ (۱۴۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۱۴ برگ بادرنجبویه فدک (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۱۵ برگ زیرفون آرامبخش فدک (۴۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۱۶ خار مریم فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۱۷ چای ترش فدک (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۱۸ بارهنگ فدک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۱۹ پودر آرگانو فدک (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۲۰ ترنجبین فدک (۸۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۲۱ دانه به فدک (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۲۲ بهارنارنج فدک (۶۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۲۳ قولنجان فدک (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۲۴ هلیله سیاه فدک (۴۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۲۵ هلیله زرد فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۲۶ هلیله سیاه فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۲۷ اسفرزه فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۲۸ بابونه فدک (۸۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۲۹ میخک فدک (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۳۰ مرزنجوش فدک (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۳۱ رزماری پنج ستاره فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۳۲ سنبل الطیب فدک (۲۵گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۳۳ پونه کوهی فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۳۴ جفت بلوط فدک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۳۵ گل ختمی فدک (۶۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۳۶ قهوه خرما فدک (۳۶۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۳۷ قهوه خرما فدک (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۳۸ پودر مورد فدک (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۳۹ چای کله مورچه کنیا فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۴۰ چای باروتی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۴۱ چای کلکته هندوستان فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۴۲ گل بنفشه فدک (۴۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۴۳ برگ بو فدک (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۴۴ برگ سنا فدک (۷۵ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۴۵ برگ کاسنی فدک (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۴۶ چای سیب فدک (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۴۷ چای سیب فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۴۸ دمنوش میوه ای فدک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۴۹ گل زفا فدک (۴۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۵۰ چای کوهی فدک (۴۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۵۱ تباشیر فدک (۷۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۵۲ دمنوش به لیمو فدک (۷۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۵۳ چای به فدک (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۵۴ چای به فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۵۵ گل پنیرک فدک (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۵۶ گل گاو زبان فدک (۴۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۵۷ کپسول قهوه اسپرسو آداجیو بلمیو (۲۰ عدد)
۳۹۰۱۸۹۵۲۵۸ کپسول قهوه اسپرسو اوریجیو بلمیو (۲۰ عدد)
۳۹۰۱۸۹۵۲۵۹ کپسول قهوه لانگو دلیکاتو بلمیو (۲۰ عدد)
۳۹۰۱۸۹۵۲۶۰ کپسول قهوه اسپرسو آلگرو بلمیو (۲۰ عدد)
۳۹۰۱۸۹۵۲۶۱ کپسول قهوه لانگو لارگو بلمیو (۲۰ عدد)
۳۹۰۱۸۹۵۲۶۲ کپسول قهوه اسپرسو اینتنسو بلمیو (۲۰ عدد)
۳۹۰۱۸۹۵۲۶۳ کپسول قهوه لانگو ویواچه بلمیو (۲۰ عدد)
۳۹۰۱۸۹۵۲۶۴ کپسول قهوه اسپرسو ریسولوتو بلمیو (۲۰ عدد)
۳۹۰۱۸۹۵۲۶۵ کپسول قهوه اسپرسو ریسترتو بلمیو (۲۰ عدد)
۳۹۰۱۸۹۵۲۶۶ کپسول قهوه اسپرسو اوندیچی بلمیو (۲۰ عدد)
۳۹۰۱۸۹۵۲۶۷ غنچه گل محمدی خشک فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۶۸ شربت گلاب و زعفران زاگرس (۳۷۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۶۹ شربت بیدمشک و نسترن زاگرس (۳۷۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۷۰ چای سیب فدک (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۷۱ پودر نوشیدنی شیر بادام و بادام هندی فرنیک (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۷۲ دمنوش میوه گل صادق (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۷۳ بذرک سیاه فدک (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۷۴ غنچه گل محمدی فدک (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۷۵ شربت سکنجبین جم‌مارکت (۶۸۰ گرم)
۳۹۰۱۸۹۵۲۷۶ دوغ سنتی تخمیری جم‌مارکت (۱.۵ لیتر)
۳۹۰۱۸۹۵۲۷۷ عرق آویشن خانگی (یک لیتر)

 

برچسب‌ها: بارکد فلهبارکد نوشیدنی فلهنوشیدنی فله

به اشتراک گذاری

Elina Allahbeigi

Elina Allahbeigi

داغ‌ترین مطالب
10 مورد از بهترین روش‌ها برای جذب مشتریان

آیا تابه‌حال به این موضوع ف...

آشنایی با ATP یا موجودی کالاهای پرفروش

در سال ۲۰۲۲، میزان فروش تجا...

dropshipping  (دراپ شیپینگ) چیست + معایب و مزایا

  Dropshipping (دراپ ش...

هر آنچه باید درباره Q-Commerce بدانید

طی چند سال اخیر، سبک زندگی ...

شاید به این مطالب علاقه‌مند باشید
10 مورد از بهترین روش‌ها برای جذب مشتریان

آیا تابه‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید ک...

آشنایی با ATP یا موجودی کالاهای پرفروش

در سال ۲۰۲۲، میزان فروش تجارت الکترونیکی...

بهترین روش‌ها برای پردازش سفارشات، بسته‌...

برای رشد فروشگاه‌های اینترنتی، افزایش می...

وارد کردن کالای جدید در سیستم

در این ویدیو شما با نحوه اضافه کردن کالا...

فروش حضوری با نرم‌افزار مالی «آسانا»

نرم افزار صدور فاکتور و مدیریت دخل و خرج...

قوانین و مقررات در اسنپ اکسپرس

آشنایی با قوانین و مقررات در اسنپ اکسپرس...

10 مورد از بهترین روش‌ها برای جذب مشتریان

آیا تابه‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید که شما در کدام دسته از ...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۱۸

آشنایی با ATP یا موجودی کالاهای پرفروش

در سال ۲۰۲۲، میزان فروش تجارت الکترونیکی رقم ۵.۷ تریلیون دلار ...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۱۲

بهترین روش‌ها برای پردازش سفارشات، بسته‌بندی و ارسال محصولات 

برای رشد فروشگاه‌های اینترنتی، افزایش میزان فروش و رضایت مشتری...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۰۸

وارد کردن کالای جدید در سیستم

در این ویدیو شما با نحوه اضافه کردن کالای جدید در نرم‌افزار فر...

Dena Kalami

۱۴۰۲/۰۶/۰۷

فروش حضوری با نرم‌افزار مالی «آسانا»

نرم افزار صدور فاکتور و مدیریت دخل و خرج آسانا برنامه ای ساده،...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۴/۱۸

قوانین و مقررات در اسنپ اکسپرس

آشنایی با قوانین و مقررات در اسنپ اکسپرس و رعایت تمام موارد، ب...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۴/۰۳

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *