بارکد خواروبار و نان فله - مرکز آموزش اسنپ اکسپرس
بارکد خواروبار و نان فله

بارکد خواروبار و نان فله

فروش خواروبار و نان فله با بارکدهای اسنپ اکسپرس
5 (1 امتیاز)
فهرست مطالب

خواروبار و نان

۳۹۰۱۷۶۰۰۶۹ شکرپنیر نارگیلی فله قاسمی (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۸۰۰۱۹ لقمه نبات سنتی یزدی عظیم (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۸۰۰۲۰ آرد نخودچی غریبی (۸۰ گرم)
۳۹۰۱۷۸۰۰۲۱ آرد برنج غریبی (۱۱۰ گرم)
۳۹۰۱۷۸۰۰۲۲ نشاسته غریبی (۹۰ گرم)
۳۹۰۱۷۸۰۰۲۵ روغن زیتون بکر گورمت‌رئال (۵۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۷۸۰۰۳۰ نان باگت کوچک نان‌مرکزی بهنام (۱۰ عدد)
۳۹۰۱۷۸۰۰۳۱ نان باگت کوچک نان‌مرکزی بهنام (۵ عدد)
۳۹۰۱۷۸۰۰۳۲ نان همبرگر نان‌مرکزی بهنام (۵ عدد)
۳۹۰۱۷۸۰۰۳۳ نان باگت نان‌مرکزی بهنام (۵ عدد)
۳۹۰۱۷۸۰۰۳۸ برنج گلچین اشرافی سفارشی (۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۸۰۰۴۱ قند شکسته شلز (۴۵۰ گرم)
۳۹۰۱۷۸۰۰۴۲ برنج هاشمی استخوانی درجه‌یک فله (۱۰ کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۸۰۰۴۶ لوبیا قرمز کپسولی زرین‌دانه (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۸۰۰۵۵ نان خانگی کمشچه فله (۴ عدد)
۳۹۰۱۷۸۰۰۵۶ برنج هاشمی اعلا درجه‌یک فله گیلان (۱۰ کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۸۰۰۵۹ پولکی نارگیلی حاتمی (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۸۰۰۶۰ پولکی حاتمی (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۸۰۰۶۱ نبات تکنفره زعفرانی حاتمی (۲۰ عدد)
۳۹۰۱۷۸۰۰۶۲ شاخه نبات سفید حاتمی (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۸۰۰۶۷ پولکی زعفرانی مخصوص حاج‌احمدکوهی (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۸۰۰۷۱ نان قندی سنتی محمد (۲ عدد)
۳۹۰۱۷۸۰۰۷۴ نان تنوری سنتی قزوین (۴ عدد)
۳۹۰۱۷۸۰۰۷۵ نان لواش سنتی سبوس‌دار قزوین (۳ عدد)
۳۹۰۱۷۸۰۰۷۶ برنج آستانه فله پنج‌ستاره (۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۸۰۰۷۷ برنج دم‌سیاه فله زیبا (۱۰ کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۸۰۰۸۱ نان لواش برکت (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۷۸۰۰۹۰ لوبیا چشم بلبلی چیدم (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۸۰۰۹۱ لوبیا قرمز چیدم (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۸۰۰۹۲ عدس چیدم (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۸۰۰۹۶ دانه ذرت خشک چیدم (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۸۰۱۰۱ نان تیری خشک نایزی‌نان (۷ عدد)
۳۹۰۱۷۸۰۱۱۴ لوبیا سفید آقباش (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۸۰۱۱۷ لپه آقباش (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۸۰۱۱۸ عدس ریز آقباش (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۸۰۱۱۹ نخود آقباش (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۸۰۱۲۰ لوبیا چیتی آقباش (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۸۰۱۲۶ نان خشک سکه‌ای کنجدی حامی (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۸۰۱۳۲ جو پوست‌کنده شاهدانه (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۸۰۱۳۶ نان خشک کنجدی مخصوص گل‌گندم (۳۷۰ گرم)
۳۹۰۱۷۸۰۱۳۷ نان خشک سکه‌ای سبزیجات حامی (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۸۰۱۳۸ عدس فله (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۷۸۰۱۴۴ نخود و لوبیا آبگوشتی فله (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۴۵۰۷۴ پولکی زعفرانی قاسمی (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۱۱ دانه چیا فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۱۷ دانه ذرت خشک تاتلیم (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۱۰ رشته آش فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۱۱ رشته پلویی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۱۲ آرد برنج فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۱۳ آرد گندم فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۱۵ آرد نخودچی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۱۶ آرد قنادی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۱۷ نشاسته فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۱۹ گندم فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۲۰ بلغور گندم فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۲۲ گندم پوست‌کنده فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۲۳ گندم مرغی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۲۴ جو فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۲۵ بلغور جو فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۲۶ جو پرک فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۲۷ جو پوست‌کنده فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۲۸ جو پوست‌کنده سفید فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۳۱ دانه ذرت خشک فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۳۵ برنج ایرانی استخوانی مجلسی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۳۶ برنج ایرانی شمشیری خوش‌پخت فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۳۷ برنج ایرانی درجه‌یک خوش‌پخت فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۳۸ برنج ایرانی دلاوران دوبار کشت فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۳۹ برنج ایرانی دم‌سیاه فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۴۱ برنج ایرانی سرلاشه دانه ریز فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۴۲ برنج ایرانی سرلاشه صدری فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۴۳ برنج ایرانی سرلاشه طارم فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۴۵ برنج ایرانی شیرودی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۴۶ برنج ایرانی طارم فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۴۷ برنج ایرانی طارم صدری فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۴۸ برنج ایرانی طارم عطری کشت دو فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۴۹ برنج ایرانی عنبربو آهودشت خوزستان فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۵۲ برنج ایرانی عنبربو فله خوشبخت (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۵۳ برنج عنبربو چمپا فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۵۴ برنج ایرانی فله غزال (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۵۵ برنج ایرانی فجر فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۵۶ برنج ایرانی فجر فلاح فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۵۷ برنج ایرانی فلاح سبز فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۵۸ برنج ایرانی فوق ممتاز فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۵۹ برنج ایرانی فله کاسپین (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۶۰ برنج ایرانی کشت دو شمال فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۶۱ برنج ایرانی کله اسب وحشی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۶۳ برنج ایرانی مولوی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۶۵ برنج ایرانی نیم‌دانه فله فلاح (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۶۶ برنج ایرانی هاشمی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۶۷ برنج ایرانی هاشمی عطری فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۶۸ برنج ایرانی هاشمی فوق‌اعلا فله گیلان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۶۹ برنج آش فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۷۰ برنج پاکستانی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۷۱ برنج ایرانی طارم فریدون‌کنار فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۷۲ برنج ایرانی کامفیروزی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۷۳ برنج لاشه محلی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۷۴ برنج ایرانی نیم‌دانه فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۷۵ برنج هاشمی معطر گیلان فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۷۶ برنج هندی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۷۷ برنج هندی فله آوازه (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۷۸ برنج هندی فله بخشایش (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۷۹ برنج هندی فله خوشبخت (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۸۰ برنج هندی فله طبیعت (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۸۱ برنج هندی فله محسن (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۸۲ دال عدس فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۸۳ عدس فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۸۴ عدس کانادایی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۸۵ عدس درشت فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۸۶ عدس ریز فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۸۷ لپه فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۸۸ لپه آذرشهر فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۸۹ لپه باقلا فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۹۰ لوبیا چشم بلبلی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۹۱ لوبیا قرمز کپسولی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۹۲ لوبیا چیتی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۹۳ لوبیا رشتی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۹۴ لوبیا سفید فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۹۵ لوبیا قرمز فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۹۶ ماش فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۹۷ نخود فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۹۹ قند قهوه‌ای فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۰۱ شاخه نبات زعفرانی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۰۲ نبات تکنفره سفید فله (۱۰ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۱۰۳ نبات تکنفره زعفرانی فله (۱۰ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۱۰۴ شاخه نبات یزدی زعفرانی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۰۵ نقل فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۰۶ نقل گلاب فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۰۷ شکر قهوه‌ای فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۰۸ برنج ایرانی جواهری فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۰۹ برنج عنبربو کرخه فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۱۰ برنج ایرانی فله گلچین اشرافی (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۱۱ برنج ایرانی صدری معطر حاجت فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۱۲ برنج دودی آستانه اشرفیه فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۱۳ نان باگت متوسط فله (۵ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۱۱۶ باقلا خشک فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۱۷ نان خانگی فله (یک عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۱۱۸ آرد سوخاری فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۱۹ آرد نخودچی فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۲۰ نشاسته درشت فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۲۲ آرد گندم فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۲۳ آرد جو فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۲۴ نان همبرگر فله (یک عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۱۲۵ نان همبرگر کنجدی فله (یک عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۱۲۷ برنج طارم کشت‌اول درجه‌یک فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۳۴ نان سنتی تنوری نیشابوری فله (۳ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۱۳۵ نان قزوینی سبوس‌دار فله (۳ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۱۳۶ نان قزوینی فله (۳ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۱۳۷ نان سنتی خانگی فله (۳ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۱۳۹ نان خشک محلی کاظمی (۶۶۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۴۰ نان جو خشک فله طباطبایی (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۴۱ نان خشک طباطبایی (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۴۲ نان خانگی فله (۵ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۱۴۳ نان کمشچه فله (یک بسته)
۳۹۰۱۹۱۵۱۴۴ نان اسنک پاک‌نان (یک بسته)
۳۹۰۱۹۱۵۱۴۵ نان باگت لقمه (۱۰ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۱۴۶ نان باگت کنجدی فله (۵ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۱۴۷ نان باگت فله (۱۰ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۱۴۹ شکر فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۵۰ نان تنوری فله (یک عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۱۵۳ شاخه نبات زعفرانی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۵۴ نان باگت متوسط فله (۴ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۱۵۷ قند شکسته فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۵۸ شاخه نبات سفید فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۶۱ شکرپنیر هل‌دار فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۶۵ برنج سنتی بافکر فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۷۴ نان محلی فله مرند (یک عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۱۷۵ نان زعفرانی فله (یک عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۱۷۷ نان خرمایی فله (یک عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۱۷۹ نان روستا فله (یک عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۱۸۰ نان لواش گرد فله (یک عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۱۸۱ نان تافتون فله (یک عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۱۸۴ نان اهری فله (یک عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۱۸۶ لپه آذرشهر فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۸۸ گندم پاک‌شده فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۸۹ جو پاک‌شده فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۹۰ جو پرک فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۹۱ لوبیا چیتی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۹۲ لوبیا قرمز فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۹۳ لوبیا سفید فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۹۴ لوبیا چشم بلبلی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۹۵ نخود کرمانشاه فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۹۶ ماش فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۱۹۷ عدس کانادایی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۰۱ نان سنگک مهرداد (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۰۲ نان سنتی فله صمون (۴ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۲۰۳ فتیر سنتی تفرش فله (۱۰ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۲۰۸ نان باگت بزرگ فله (یک عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۲۱۱ برنج ایرانی ممتاز فله حاجی‌زاده (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۱۴ نان لواش خشک فله (۲۰ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۲۱۵ نان بروتچن لقمه‌ای گلها (۱۰ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۲۲۱ نان سنتی سبوس‌دار آباده (۴ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۲۲۲ نان خشک هیزمی فله (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۲۳ نان اسکو فله (۱۰ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۲۲۴ شاخه نبات زعفرانی ممتاز یزد (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۲۵ نان لواش فله (۳ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۲۲۶ نان لواش فله (۶ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۲۲۹ برنج هندی فله ترانه (۱۰ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۳۰ برنج پاکستانی شهرخاطرات (۱۰ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۳۱ برنج هاشمی صدری فله رضازاده (۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۳۲ برنج طارم درجه یک فجرطلایی (۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۳۷ دانه ذرت خشک فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۳۹ دانه ذرت خشک سحرگل ممتاز‌قهستان (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۴۰ برنج هندی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۴۱ برنج ایرانی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۴۲ برنج ایرانی فله (۱۰ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۴۳ برنج هاشمی ممتاز فله (۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۴۴ برنج دم‌سیاه فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۴۵ برنج فجر شمال فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۴۶ برنج ایرانی خوشپخت فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۴۷ لوبیا چشم بلبلی زرین‌دانه (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۴۸ لپه زرین‌دانه (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۴۹ ماش زرین‌دانه (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۵۰ عدس زرین‌دانه (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۵۱ نخود زرین‌دانه (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۵۲ لوبیا قرمز زرین‌دانه (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۵۳ لوبیا چیتی زرین‌دانه (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۵۴ لوبیا سفید زرین‌دانه (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۵۵ لوبیا قرمز فله (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۵۶ عدس فله (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۵۷ لوبیا چیتی فله (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۵۸ روغن مایع آفتابگردان و کنسرو ماهی تن طبیعت (۹۰۰ میلی‌لیتر، ۱۸۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۵۹ روغن زیتون سنتی بدون بو واریته (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۹۱۵۲۶۰ روغن زیتون سنتی فرابکر ترخون و ریحان فله (۵۰۰ میلی‌لیتر)
۳۹۰۱۹۱۵۲۶۱ شاخه نبات سفید فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۶۲ شاخه نبات زعفرانی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۶۳ شکر فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۶۴ قند شکسته فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۶۵ قند حبه‌ای فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۶۶ نبات تکنفره زعفرانی جام‌جم‌مارکت (۱۲ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۲۶۷ قند شکسته جام‌جم (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۶۸ شاخه نبات سفید فله (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۶۹ شاخه نبات زعفرانی فله (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۷۰ قند شکسته فله (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۷۱ شکر فله (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۷۲ نان سنگک فله (یک عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۲۷۳ نان بربری فله (یک عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۲۷۴ نان لواش فله (۴ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۲۷۵ نان باگت کوچک فله (یک عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۲۷۶ نان باگت متوسط فله (یک عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۲۷۷ نان بولکی فله (یک عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۲۷۸ نان لواش سنگک کم‌نمک برکه (۲۲۰ گرم) ۶ عدد
۳۹۰۱۹۱۵۲۷۹ شکر آمون (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۸۰ برنج تایلندی فله (۱۰ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۸۱ نان تنوری محلی فله (۲ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۲۸۲ نان سنگک ماشینی فله (۲ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۲۸۳ آرد نخودچی گیتی‌زعفران‌رضا (۱۳۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۸۴ جو پوست‌کنده سارا (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۸۵ دانه ذرت خشک سارا (۴۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۸۶ گندم پوست‌کنده سارا (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۸۷ بلغور جو سارا (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۸۸ بلغور گندم سارا (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۸۹ لوبیا چشم بلبلی سارا (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۹۰ لوبیا چیتی سارا (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۹۱ لوبیا سفید سارا (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۹۲ عدس سارا (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۹۳ حبوبات آبگوشتی سارا (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۹۴ نخود سارا (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۹۵ باقلا زرد سارا (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۹۶ لوبیا قرمز سارا (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۹۷ ماش سارا (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۹۸ لپه سارا (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۲۹۹ نان خشک جو صدرا (۴ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۳۰۰ برنج باسماتی سیلا دانه‌بلند هندی کارن (۱۰ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۰۲ نان چاپاتا بیک‌لند (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۰۳ پولکی نارگیلی مخصوص چهلستون (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۰۴ پولکی پسته و نارگیل چهلستون (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۰۵ پولکی چهلستون (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۰۶ برنج هاشمی درجه یک فله گیلان (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۰۷ برنج هاشمی درجه یک فله گیلان (۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۰۸ نان لواش سنتی قزوینی (۴ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۳۰۹ برنج لنجان فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۱۰ برنج لنجان فله (۱۰ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۱۱ نخود درشت فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۱۲ نخود ریز فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۱۳ لوبیا پلویی درشت فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۱۴ لوبیا پلویی ریز فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۱۵ نقل گشنیز فدک (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۱۶ آرد گندم فدک (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۱۷ قند رژیمی ساکاروز پایین مخلوط افرنگ (۲۴۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۱۸ قند رژیمی ساکاروز پایین نارگیلی افرنگ (۲۴۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۱۹ قند رژیمی ساکاروز پایین زعفرانی افرنگ (۲۴۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۲۰ قند رژیمی ساکاروز پایین دارچینی افرنگ (۲۳۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۲۱ قند رژیمی ساکاروز پایین چای ترش افرنگ (۲۴۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۲۲ قند رژیمی ساکاروز پایین هل افرنگ (۲۳۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۲۳ قند رژیمی ساکاروز پایین بهارنارنج افرنگ (۲۳۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۲۴ قند رژیمی ساکاروز پایین نعنایی افرنگ (۲۳۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۲۵ قند رژیمی ساکاروز پایین پرتقالی افرنگ (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۲۶ قند رژیمی ساکاروز پایین گل محمدی افرنگ (۲۳۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۲۷ جو دوسر پرک فدک (۳۶۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۲۸ نشاسته گندم فدک (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۲۹ جو پرک فدک (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۳۰ آرد نشاسته ذرت فدک (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۳۱ پودر سوخاری پولکی فدک (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۳۲ آرد نخودچی فدک (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۳۳ نخود فدک (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۳۴ لوبیا قرمز فدک (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۳۵ عدس فدک (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۳۶ لوبیا سفید فدک (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۳۷ لوبیا چشم بلبلی فدک (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۳۸ لوبیا چیتی فدک (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۳۹ اسپاگتی سفید ساران (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۴۰ پودر سوخاری پولکی فدک (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۴۱ کینوا فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۴۲ دانه ذرت خشک فدک (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۴۳ باقالا فدک (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۴۴ آرد برنج فدک (۴۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۴۵ سبوس برنج فدک (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۴۶ لپه باقالا فدک (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۴۷ لپه فدک (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۴۸ دانه چیا فدک (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۴۹ دانه چیا فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۵۰ شاخه نبات نیشکر قهوه ای فدک (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۵۱ شکر قهوه ای فدک (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۵۲ قند قهوه ای فدک (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۵۳ نبات تکنفره قهوه ای فدک (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۵۴ نبات تکنفره زعفرانی فدک (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۵۵ جو دوسر محلی فدک (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۵۶ بلغور جو فدک (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۵۷ بلغور گندم فدک (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۵۸ ترخینه فدک (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۵۹ نان تافتون فله (۳ عدد)
۳۹۰۱۹۱۵۳۶۰ قند قهوه ای گل محمدی فدک (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۶۱ قند قهوه ای هل فدک (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۶۲ قند قهوه ای دارچین فدک (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۶۳ قند قهوه ای زنجبیل فدک (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۶۴ برنج ایرانی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۶۵ برنج ایرانی خوش پخت جواهری (۱۰ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۶۶ برنج ایرانی مرغوب فله (۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۶۷ برنج کشت دوم اعلا عطری فله (۱۰ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۶۸ برنج کشت دوم اعلا عطری فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۶۹ برنج پاکستانی ۳۸۶ آریا پریا (۱۰ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۷۰ برنج ایرانی فجر دانه بلند فله (۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۷۱ نخود کرمانشاه درشت فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۷۲ عدس اردبیل فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۷۳ عدس اردبیل فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۷۴ نخود کرمانشاه درشت فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۷۵ لپه آذرشهر ایرانی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۷۶ روغن حیوانی ارگانیک دهکده (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۷۷ روغن آفتابگردان فدک (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۷۸ روغن آفتابگردان فدک (۱.۷ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۷۹ دانه ذرت خام شیرین جان (۴۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۸۰ قند شکسته شیرین جان (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۸۱ شاخه نبات سفید شیرین جان (۴۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۸۲ شاخه نبات زعفرانی شیرین جان (۴۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۸۳ نخود دانه درشت شیرین جان (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۸۴ لوبیا سفید شیرین جان (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۸۵ گندم شیرین جان (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۸۶ لپه شیرین جان (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۸۷ عدس شیرین جان (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۳۸۸ لوبیا قرمز شیرین جان (۹۰۰ گرم)

 

برچسب‌ها: بارکد فلهخواروبار فلهکالای فلهنان فله

به اشتراک گذاری

Elina Allahbeigi

Elina Allahbeigi

داغ‌ترین مطالب
تاثیر سوپرمارکت آنلاین در صرفه‌ جویی در خرید

هر چقدر می‌گذرد، سرعت زندگی...

نکاتی برای افزایش سوددهی سوپرمارکت‌ های آنلاین

اگر صاحب سوپرمارکت هستید، ا...

چرا سوپرمارکت ها باید فروش آنلاین داشته باشند ؟

جست‌و جو در فضای دیجیتال جز...

چرا اسنپ! اکسپرس؟!

مهمان سرزده آمد، هوس خوراکی...

شاید به این مطالب علاقه‌مند باشید
چرا سوپرمارکت ها باید فروش آنلاین داشته ...

جست‌و جو در فضای دیجیتال جزو عادات و سبک...

چرا اسنپ! اکسپرس؟!

مهمان سرزده آمد، هوس خوراکی کردن، پنیر پ...

اصطلاحات پرکاربرد اسنپ! اکسپرس

هر شرکتی مانند اسنپ! اکسپرس، یک سری اصطل...

10 مورد از بهترین روش‌ها برای جذب مشتریان

آیا تابه‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید ک...

آشنایی با ATP یا موجودی کالاهای پرفروش

در سال ۲۰۲۲، میزان فروش تجارت الکترونیکی...

بهترین روش‌ها برای پردازش سفارشات، بسته‌...

برای رشد فروشگاه‌های اینترنتی، افزایش می...

چرا سوپرمارکت ها باید فروش آنلاین داشته باشند ؟

جست‌و جو در فضای دیجیتال جزو عادات و سبک زندگی افراد شده است. ...

Dorsa Motevali

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

چرا اسنپ! اکسپرس؟!

مهمان سرزده آمد، هوس خوراکی کردن، پنیر پیتزا کم داریم! این سه ...

Dorsa Motevali

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

اصطلاحات پرکاربرد اسنپ! اکسپرس

هر شرکتی مانند اسنپ! اکسپرس، یک سری اصطلاحات مخصوص خود را دارد...

Dorsa Motevali

۱۴۰۲/۰۷/۲۲

10 مورد از بهترین روش‌ها برای جذب مشتریان

آیا تابه‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید که شما در کدام دسته از ...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۱۸

آشنایی با ATP یا موجودی کالاهای پرفروش

در سال ۲۰۲۲، میزان فروش تجارت الکترونیکی رقم ۵.۷ تریلیون دلار ...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۱۲

بهترین روش‌ها برای پردازش سفارشات، بسته‌بندی و ارسال محصولات 

برای رشد فروشگاه‌های اینترنتی، افزایش میزان فروش و رضایت مشتری...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۰۸

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *